Home > Activiteiten

Activiteiten

Met KVNS ontdekt u de cultuurhistorische landschappen in Vlaanderen.

Via het wandelen beweegt u zich op een trage manier door het landschap wat toelaat om details beter te zien, om veranderingen in dit landschap lijfelijk aan te voelen. We treden een onvermoede wereld binnen waar historisch sporen nagelaten door vroegere gebruikers van het landschap in beeld komen. Onze activiteiten begrijpt u het best vanuit deze gedachte.  Neem nu het krekengebied. Op het eerste gezicht, puur natuur. En toch, de mens heeft in het krekengebied een grotere ingreep gehad dan u zich kan inbeelden. KVNS en vereniging De Oever organiseren deze zomer twee wandelingen in het krekengebied van het Waasland. Dit gebied is een goed voorbeeld van wat we onder een cultuurhistorisch landschap verstaan. Kreken en wielen zijn restanten van overstromingen. Hoewel er voordien reeds stormvloeden met dijkdoorbraken waren, werd de basis van het huidige landschap gelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) toen de Nederlanden in opstand kwamen tegen de Spaanse koning Filips II. Toen werd in 1584 de hele Wase polder onder water gezet ter verdeding van Antwerpen. Eb en vloed kregen zo tot in 1609 (de Kieldrechtpolder tot 1648) vrij spel en er ontstonden diepe geulen die na het herstel van de dijken in het landschap achterbleven als kreken en wielen. Door de overstromingen werd er bovenop de oorspronkelijke zand-en turflagen klei afgezet: een dikke laag waar de polders lang en dikwijls overstroomd werden, een dunne laag bij kortstondige dijkdoorbraken en op hoger gelegen plaatsen. De zilte invloeden van de overstromingen verdween slechts geleidelijk uit de bodem. Nu nog verwijzen planten als Heen of Zeebies, Aarbeiklaver en Zilt torkruid naar het brakke water van toen. De zee bracht ook kalk aan onder de vorm van schelpen en kalkrijke klei. Zure zand- en veenlagen waren al aanwezig van vroeger. Elk hebben zij hun eigen plantengroei. Wie zou er Struikheide of Brem verwachten in een Polder? (bron: www.panneweel.be)  In juli bezoeken we de kreek ‘de Grote Geule' en in augustus ontdekken we de kreken van Saeleghem. Trage wegen worden vandaag beschouwd als een oud wegenraster dat wat weggedeemsterd was, maar in het kader van het zoeken naar nieuwe vormen van mobiliteit weer gereactiveerd worden. Kijken we op oude kaarten, dan zie wel al ras dat deze trage wegen niet meer of minder zijn dan historische wegjes en paden, waarvan sommige zelfs teruggaan naar het prehistorisch verleden. Op de Dag van de Trage Weg in september krijgt u de kans om deel te nemen aan een trage wegenwandeling in Hamme.

Huidige activiteiten

Fotogalerij voorbije activiteiten

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.