Home > Projecten > De Steenovens > > Actuele situatie

De Steenovens - Actuele situatie

Globale sociale doelstelling.

Opstarten van een tewerkstellingsproject inzake :

Bouwopleiding voor langdurig werklozen ism VDAB

Werkervaringsproject bouw en renovatie ism Spoor II

Lokale Diensteneconomie ism Natuurwerk

Overkoepeld door :

OCMW's Klein-Brabant

Lokale werkwinkels Klein Brabant

VDAB Mechelen

Globale culturele doelstelling.

Beschermen, behouden en opwaarderen van het rurale erfgoed met:

Restauratie van de gebouwen en het herstellen en herinrichten van de onmiddellijke omgeving
(Boomgaard, kruidentuin, wijngaard, bleekweide, ...)

In samenwerking met :

  • KVNS en Heemkundige Kring Klein-Brabant.
  • Natuurwerk.
  • Natuurpunt.

Globale Toeristisch-Recreatieve doelstelling.

Integreren van de toeristisch-recreatieve doelstellingen van het Strategisch Plan met:

Lokaal aanbod van zachte verblijfsrecreatie in nabijheid van dijken, toeristisch centrum, kinderboerderij, hertenboerderij, enz...

Bovenlokaal aanbod (Vlaamse en Provinciale fiets- en wandelroute, nabijheid van potentiële waterrecreatie, ...

In samenwerking met : Gemeente Sint-Amands, VVV, TPA

Globale natuur - educatieve doelstelling.

Integreren en aanwenden van :

De waardevolle omgeving van het schorrengebied:

Beheersovereenkomst en aanleg rietveld,

Geleide natuurwandelingen rond typische fauna en flora,

Organisatie van natuurklassen, tentoonstellingen en diverse educatieve initiatieven.

De unieke ligging inzake :

afwezigheid van lichtpollutie met lokalisering waarnemingspost volkssterrenwacht en inrichten van weerstation.

In samenwerking met :

Natuurpunt

KMI

URANIA

Steenovens: een sociaal project :

Kansen op sociale economie, van gebouw naar sociaal project

Het inhoudelijk project

Ontwikkel Steenovens tot: een toeristische aantrekkingspool voor Klein - Brabant / Vaartland

een productieplek voor streekproducten

een kenniscentrum voor het beheer van historische boerderijen

de ontwikkeling van een historisch - ecologisch verantwoord landschap

een plek voor astronomie

Projectontwikkeling

Doel: sociale economie ontwikkelen in een holistisch concept

Voorwaarden: restauratie en projectleiding, subsidiërende overheid, restfinanciering

Projectuitvoering

Doel:

Vorming

Werkervaring

Directe sociale tewerkstelling

Streekproducten

Educatieve en toeristische functie van de Steenovens

Streekproducten :

Fruit en kruiden - project:

aanplanten van hoogstamboomgaard, wijngaard, klein fruit en kruiden

grondproducten voor streekproducten (wijnen, sappen, confituren en andere afgeleide producten)

totaalproject: van productie tot verkoop

momenteel toezeggingen voor 1 ha.

2 tot 3 ha noodzakelijk voor rendabele productie

Tewerkstelling :

Timing:

Op korte termijn: 1 VTE

Bij uitbreiding naar 3 ha en eerste productie: 3 VTE

Bij afgewerkte Steenovens: 7 tot 10 VTE

Gezocht:

mogelijkheden voor sociale tewerkstelling (restfinanciering)

 

Waarom meewerken?

realiseren van directe tewerkstelling

uitstraling geven aan Klein - Brabant / Vaartland

uitstraling geven aan sociale economie als kwaliteitseconomie

De Steenovens: er kan iets

 

 

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.