Home > In 2010 vierde KVNS feest

In 2010 vierde KVNS feest

1910 – 2010

100 jaar NATUUR - STEDENSCHOON

De Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon vzw (afgekort KVNS) werd opgericht in 1910 en is hiermee één van de oudste milieu- en natuurverenigingen in Vlaanderen.

In 2010 vieren we dit jubileum toch wel een opmerkelijk gebeuren in de geschiedenis van de Vlaamse milieu- en natuurbeweging.

In tijden van duurzame ontwikkeling bewijst dit honderdjarig bestaan van een natuur- en milieuvereniging met een grote liefde voor erfgoed dat ook vrijwilligers zich heel duurzaam kunnen scharen rond de strijd voor de schoonheid van ons landschap.

De vereniging was in het begin elitair qua samenstelling, maar met de beste bedoelingen. Intussen ijveren we voor een maximale burgerbetrokkenheid bij de ontwikkeling van het landschap.

Van meet af aan kreeg de vereniging veel bijval van geëngageerde burgers. Onder hen veel prominenten uit de politieke en artistieke wereld (o.a. dokter A. Van de Perre; kunsthistoricus Arthur Cornette; schrijvers Cyriel Buysse en Lode Baekelmans, schilder James Ensor om er maar enkelen te noemen), een traditie die tot op vandaag voortleeft.

Aanleiding tot de oprichting van de vereniging destijds was de vrees voor de verkaveling van de Kalmthoutse Heide en het duinengebied in de Westhoek ten koste van deze natuurgebieden. Dankzij de inzet van haar leden, werd de Kalmthoutse Heide in 1941 geklasseerd als landschap, terwijl de duinen in de Westhoek in 1956 tot het eerste staatsreservaat werden uitgeroepen.

Eveneens het redden van de historische huizen van de Gildenkamerstraat in Antwerpen staat op het konto van KVNS. Molenzorg (we zijn o.m. eigenaar van de Keesesmolen in Kasterlee), open waterlopen in de stad, stadsparken, veren enzovoort zijn steeds aandachtspunten geweest van onze vereniging.

De vereniging tracht haar doelstellingen te realiseren door de organisatie van excursies, geleide bezoeken, lezingen, colloquia en studiedagen en door de uitgifte van een driemaandelijks tijdschrift ‘Land in Zicht’.

Daarnaast is de vereniging ook betrokken bij de restauratie en de gedeeltelijke heropbouw van een gebouwencomplex waarvan de oudste sporen teruggaan tot de 16de eeuw en dat gelegen is op de site genaamd “De Steenovens” te Sint-Amands in Klein-Brabant en ook daardoor bij het herstel en de opwaardering van het omliggende rivierlandschap van de Schelde.

Dit jaar bestaat KVNS 100 jaar. Het bestuur heeft gemeend dat het dit feit niet onopgemerkt mag laten voorbijgaan. Daarom werd ook beslist om dit eeuwfeest met passende luister te vieren. 

Voor de herdenking van het 100 jarig bestaan van de vereniging, worden o.m. volgende activiteiten gepland : 

  • uitgifte van een jubileumnummer van ons tijdschrift “Land in Zicht”
  • ontvangst van de vereniging door het Antwerpse stadsbestuur
  • academische zitting, in de maand november 2010
  • uitreiking van de vierjaarlijkse Prijs Herman Delaunois

Deze prijs is genoemd naar één van de meest dynamische voorzitters die KVNS heeft gekend. Hij bekroont in 2010, met een bedrag van € 2.500, een studie over de (vroege) geschiedenis van de natuurbeleving en/of milieubeweging in België in de 19de en/of 20ste eeuw.

Voor meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van Natuur- en Stedenschoon www.kvns.be/geschiedenis

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.