Home > Landschappen > Cartografie

Landschappen - Cartografie

Kaart van de Franse Westhoek 

In november kocht het gemeentebestuur bij Veilinghuis Van de Wiele uit Brugge een merkwaardige 16de-eeuwse kaart voor het Abdijmuseum. De kaart toont de waterwegen die Veurne toen met Duinkerke verbonden. Wie ze vervaardigde en met welk doel precies, is onbekend. De parallelle rode lijnen die in de bochten van enkele waterlopen voorkomen, lijken waterwerken voor te stellen.

Koksijde of de abdij Ten Duinen worden er niet op afgebeeld. Maar aangezien de duinheren in de streek wel gronden bezaten en ze bovendien een actieve rol speelden in de wateringen rond Veurne is de kaart een belangrijke historische bron en een aanwinst voor de museumcollectie. 

Ze biedt een voor die tijd zeldzame blik op de Franse Westhoek. De afgebeelde waterwegen zijn zowel verkeersader, handelsweg, afwatering als strategisch element voor de hele streek. Naast Veurne en Duinkerke worden ook de tussenliggende dorpen vermeld: Houtem, Gijvelde, Zuidkote, Lefferinkhoeke, Uxem en Tetegem. Ook de molens en enkele belangrijke bruggen zijn aangeduid.

De kaart is met inkt en aquarelverf op papier vervaardigd. Ze bestaat uit aaneen geplakte bladen en is zo’n130 cmlang en57 cmbreed. Ondanks haar ouderdom bleef ze in opmerkelijk goede staat bewaard. Een windroos, schaallat en legende vervolledigen het geheel.

 

Kaartenatlas van de abdij van Sint-Truiden 1697


De atlas die de kaarten van de bezittingen van de Abdij van Sint-Truiden op het einde van de 17e eeuw verzamelt. Hij is uniek door de oplijsting van de bezittingen van de Abdij rond die periode, maar ook en vooral door zijn 70 originele kaarten waarop de percelen van de abdij en referentiepunten als kerken, wegen en huizen van gemeenten en dorpen rond Sint-Truiden en tot in Aalburg (NL) en Seny (prov. Luik) in detail zijn weergegeven.

De atlas is te koop bij Toerisme Sint-Truiden, stadhuis, Grote Markt, 3800 Sint-Truiden

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.