Home > Landschappen > Landschap en betrokkenheid van burgers

Landschappen - Landschap en betrokkenheid van burgers

In Nederland wordt nagedacht over het landschap

Een van de aandachtspunten is de betrokkenheid van de burger bij dit landschap. Bekijk het bijgaand clipje. 

http://www2.minlnv.nl/lnv/algemeen/dc_video/Landschapdiscussie.html

Landschapsmanifest in Nederland

Op 18 november 2010 heeft Erfgoedvereniging Heemschut het Landschapsmanifest ondertekend.

Daarmee sluit de Bond Heemschut zich tevens aan bij het Akkoord van Apeldoorn, het monsterverbond van het Rijk (Ministerie van LNV en VROM), provincies (IPO), gemeenten (VNG) en tientallen belangenorganisaties op het gebied van onder meer bouw- en infrastructuurbedrijven, milieu, natuur, landbouw, mobiliteit, recreatie en erfgoed.

Meer dan 45 maatschappelijke organisaties willen samen een vuist maken tegen verrommeling en ongebreidelde stads- en dorpsuitbreidingen in het Nederlandse landschap en spreken hun steun uit voor een financiële impuls in de kwaliteit van het landschap. Zij willen dat het thema landschap hoger op de politieke agenda komt.

Karel Loeff, algemeen directeur van Heemschut: "Heemschut vindt het ondertekenen van het Landschapsmanifest een belangrijke zaak. Juist nu het nieuwe kabinet landschap lijkt af te serveren ten gunste van bijvoorbeeld infrastructuur en economie. Onze vereniging viert volgend jaar haar 100-jarig bestaan en zet zich sinds de oprichting in 1911 in voor het behoud en de bescherming van waardevol cultuurlandschap. Door ons aan te sluiten bij dit manifest willen ook wij bijdragen aan de landelijke en Europese lobby voor ons waardevolle cultuurlandschap." 

Europa 
De Europese Landschapsconventie vormt de inspiratiebron voor het Landschapsmanifest. Het is een verdrag van de Raad van Europa en het eerste internationale verdrag waar het thema landschap integraal behandeld wordt. De conventie werd opgesteld in het jaar 2000 in Florence, en wordt daarom ook wel de Conventie van Firenze genoemd. In 2005 werd de conventie ook van kracht voor Nederland.

Campagne
Naast landelijke en Europese belangenbehartiging is er de campagne Een mooier landschap, maak het mee waarbij het publiek wordt uitgenodigd om allerlei facetten van ons landschap te verkennen en mee te maken. Erfgoedvereniging Heemschut zal in haar jubileumjaar 2011 een aantal excursies organiseren waarin zij de deelnemers meeneemt naar de mislukkingen en resultaten van de strijd voor 100 jaar waardevol cultuurlandschap.


Meer informatie over het manifest en de campagne vindt u hier : http://www.landschapsmanifest.nl/

 

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.