Home > Landschappen > Landschapsarcheologie

Landschappen - Landschapsarcheologie

Archeologisch landschap van het Waasland beter ontsloten

Archeologische advieskaart biedt overzicht van interessante overblijfselen

De Archeologische Dienst Waasland (ADW) maakt een archeologische advieskaart, die kwetsbaar archeologisch gebied in beeld brengt. Maar toekomstige bouwers moeten niet vrezen.

Ruim 63 hectare grond in het Waasland wacht de komende drie jaar op archeologische exploratie. In Sint-Niklaas wenkt het binnengebied van de nieuwe verkaveling Den Beenaert aan de Plezantstraat, in Stekene lijken de vroegere voetbalterreinen van Stekene Sportief best interessant. De archeologische advieskaart zal aangeven waar mogelijk nog interessante overblijfselen in de grond zitten.

‘Archeologie is niet langer een vrijblijvende bezigheid, het is business', zegt ADW-directeur Rudi Van Hove. ‘Daarom zijn we bezig met de opmaak van een lokale archeologische advieskaart, op basis van de bestaande erfgoedinventaris. Aan de hand van die kaart kunnen we potentieel kwetsbare percelen aanduiden. Dat maakt een efficiëntere aanpak mogelijk.'

ADW en Interwaas zetten daarvoor in het Sint-Niklase stadhuis hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst. Interwaas zorgt met de inbreng van 157.500 euro voor meer financiële zekerheid bij de ADW. Maar veel inwoners vragen zich uiteraard af of die archeologische kaart ook voor hen gevolgen heeft. ‘Neen. De kaart is vooral bedoeld als preventief middel, zodat men weet welke gronden in een kwetsbaar archeologisch gebied liggen', zegt Freddy Willockx (SP.A), voorzitter van Interwaas.

‘Het is nooit de bedoeling om de kleine bouwheer te treffen', zegt Rudi Van Hove van ADW. ‘Het is een manier om onze Wase archeologische vondsten voor het nageslacht te vrijwaren. Maar als er een bouwvergunning binnenkomt, is het wel aangewezen om advies in te winnen. We kunnen vaak met grote zekerheid zeggen of een onderzoek zinvol is vóór de bouwwerken starten.'

(Bron: www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=V92IADR8)

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.