Home > Landschappen > Landschapsonderzoek

Landschappen - Landschapsonderzoek

  • De Ferraris kaarten door Prof. Dr. Philippe De maeyer: lees meer                                                                                
  • Tijdschrift: De Grote Rede 'De Grote Rede' is een informatieblad over de Vlaamse kust en aangrenzende zee uitgegeven door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Deze uitgave wil informatie aanbieden en opinies aan bod laten komen i.v.m. actuele thema's aansluitend bij het concept 'geïntegreerd kustzonebeheer'. Men kan zich gratis abonneren. 'De Grote Rede' verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 6000 exemplaren. Het kan gratis worden bekomen door aanvraag via info@vliz.be. - www.vliz.be/NL/Infoloket/Infoloket_GR                                                                                                                                  
  • Tijdschrift  DE AARDRIJKSKUNDE ( 4 maal per jaar, vanaf 2010 wordt De Aardrijkskunde vervangen door een jaarboek  aardrijkskunde. ),  uitgegeven door de VLA ( Vereniging Leraars Aardrijkskunde):  www.vla-geo.be                                                                                                                                                                                           
  • De Antwerpse noorderpolders in de 16de-17de eeuw waterbouwkundig laboratorium - Pierre Guns (1933-2008) Lees meer

  • Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker Scheldeoever - Pierre Guns (1933-2008) Lees meer

  • Vlaams en Nederlands natuurreservaat De Maatjes in provincie Antwerpen - Historisch geograaf Karel Leenders.  Lees meer
Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.