Home > Projecten > Landschappen

Landschappen

KVNS lag aan de basis van de oprichting van het Scheldelandschapspark en van de regionale landschappen Schelde-Durme en Voorkempen

 • Sinds 1910 heeft KVNS zich ingezet om het leefmilieu, daar waar wij wonen, in de belangstelling te brengen
 • In de jaren 20 werden bomen terug herpland aan het fort van Lillo
 • In 1942 en 1956 werden de Kalmthoutse Heide en de Westhoek uitgeroepen tot staatsreservaten
 • In 1950 werd ingezien dat er druk moest worden gezet op de overheid door wetenschappelijk gefundeerde landschapsinventarisatie
 • In 1965 ontwerp voor de oprichting van Natuurparken

 Bij de oprichting van natuurparken (1966) zal men er naar streven:

 1. het algemeen karakter te bepalen van bepaalde landschappen die representatief zijn voor een gehele landstreek (landschapsreservaten);
 2. binnen de afgebakende gebieden de merkwaardige biotopen op effectieve wijze te beschermen (natuurreservaten);
 3. binnen deze gebieden het cultuurpatrimonium op effectieve wijze te beschermen (cultuurreservaten);
 4. in deze gebieden een zo groot mogelijke ruimte ongerept natuurschoon ter beschikking te stellen van de bevolking als zones van rust en verpozing (wandeloorden);
 5. in deze gebieden het toerisme te bevorderen (toeristische zones);
 6. binnen deze gebieden het verkeer te kanaliseren (stiltereservaten);
 7. het contact met deze gebieden aan te wenden als een middel voor systematische jeugd- en volksopleiding (centra voor culturele opvoeding en natuurbeschermingseducatie);
 8. het wetenschappelijk onderzoek in de betrokken gebieden aan te moedigen (biologische stations).
 • In 1966 ontwerpt KVNS een aantal natuurparken
 • In 1972 verscheen het boek Natuurpark Scheldeland.
 • In 1980 werd de term Natuurpark vervangen door landschapspark
 • In 1979-1983 werden verschillende initiatieven ontwikkeld om landschapsparken op te richten onder de stimulerende rol van de Koning Boudewijnstichting.
 • In 1989 werd de term naar anologie van Nederland vervangen door Regionale Landschappen
 • In 1992 werden pilootprojecten opgestart om de oprichting van vijf regionale landschappen te bestuderen
 • 1998 werd de juridische omkadering verder uitgewerkt met het Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen, gewijzigd bij Besluit van 11 mei 1999.
 • In 2004 de ondertekening van het Scheldecharter door de Burgemeesters door 25 gemeenten, Minister Chris Peeters en de gouverneur van Antwerpen.

 Ondertekening 2004 

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.