Home > Projecten > VVVeren > > Geschiedenis

VVVeren - Geschiedenis Vlaamse Veren

In de Romeinse tijd bestonden in onze streken reeds veren op plaatsen waar de heirwegen rivieren kruisten. Dit gebeurde doorgaans op doorwaadbare plaatsen, maar oeverbewoners hielden een bootje gereed voor het geval het waterpeil te hoog stond. De eerste veermannen begonnen zo heen en weer te varen. In de 12 e eeuw werd het overzetten vaak door vissers verzekerd. De oudste vermelding van een veer dat nu nog bestaat dateert uit 1255. Dit document gaat over de overdracht van het Konkelveer tussen Schoonaarde en Berlare.  Het Konkelveer verdween voor de 1ste Wereldoorlog.  Dit document vermeldt ook Appels-Berlare over de Schelde. Dit is dus het oudste bestaande veer dat in de schriftelijke geschiedenis beschreven is. 

Veerpacht was belangrijk want bracht geld in het laatje van adelijke oeverbezitters of van abdijen.

Tijdens de Franse overheersing kwam in 1798 een wet tot stand waardoor alle veerrechten aan de staat toekwamen. De verpachting van veerdiensten werd eenvorming gereglementeerd.

Tot op heden worden de meeste veren uitgebaat door de Administratie Waterwegen en Zeekanaal N.V.. De Vlaamse Gemeenschap legt zelf boten in of sluit na aanbesteding contracten met zelfstandige veermannen. Sinds 1976 is het innen van veergelden vervallen, behalve op een paar privaat uitgebate veren.

De overzet biedt nog steeds gelegenheid aan voetgangers en fietsers om zich te verplaatsen weg van de autodrukte en daarbij worden vaak omwegen uitgespaard.

Aanbevolen website !

We kwamen een mooie website tegen over diverse veren over de Zeeschelde.

www.bovenzeeschelde-durme.be

Er staan mooie foto's op, en een geschiedkundige beschrijving van diverse veren.

Dit is de eerste website die we leren kennen met zo veel historische info over specifieke veren.Nieuwe publicatie ‘KASTEL heeft drie VEREN: naar Baasrode, naar Sint-Amands, en naar Mariekerke’:

 

 

 

In deze tekst, samengesteld door Luc Wuytack, werd getracht een historisch overzicht te geven van de 3 vermelde veren over de Schelde vanaf de middeleeuwen tot heden.

 

 

 

Er werd uitvoerig gebruik gemaakt van archiefdocumenten, aangevuld met beeldmateriaal, om het ontstaan en de evolutie van de veren weer te geven. Ook de situatie tijdens het Frans Bewind (1995-1815), met de ‘Adjudication’ (1804) en de ‘Réadjudication’ (1810) komt uitgebreid aan bod. Binnen de algemene historische context werd elk van de 3 veren afzonderlijk behandeld, met bijzondere aandacht voor het veer van Sint-Amands in de periode voor en tijdens de heroprichting in 1867.

 

 

 

De historische context die in de tekst wordt gegeven is ook van toepassing op andere veren en kan van nut zijn voor al diegenen die er aan denken om de geschiedenis van het veer op hun grondgebied te beschrijven.

 

 

 

Leden van KVNS zullen ook met genoegen vaststellen dat ook het historische veer ter hoogte van Steenovens aan bod komt.

 

 

 

De tekst bevat ook een bijdrage van Walter Resseler over de huidige veermannen en hun veerboten, voorzien van recente foto’s en gegevens over de 3 veren.

 

 

 

Belangstellenden kunnen de tekst (als pdf-bestand, 7 MB) gratis bekomen door contact op te nemen met de auteur (via Luc.Wuytack@telenet.be). Ook voor meer uitleg en commentaar kan men bij hem terecht. 


Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.