Home > Projecten > Molenzorg

Molenzorg

KVNS bekommert zich voor molenbehoud - Overdracht aan gemeente en oprichting molenfonds

Reeds in 2010 werd met de gemeente Kasterlee en KVNS overlegd over de toekomst van de Keesesmolen. Aanleiding vormden de bouwplannen voor een appartementscomplex vlakbij de molen. Deze hoogbouw en het nabij gelegen bos vormen een hypotheek op de toekomst van de windmolen in die zin dat door deze storende elementen in de directe omgeving van de molen de windvang wordt gehinderd. Door een sterke reductie van de windvang betekent dit ook dat de molen niet op volle kracht kan draaien.  Tevens gaat het landschappelijk karakter, een molen binnen een landschap, hierdoor verloren.

Eind 2010 werden onderhandelingen tussen de gemeente Kasterlee en KVNS opgestart om de Keesesmolen te verkopen aan Kasterlee, hetgeen in 2011 ook gebeurde. Meer info Keesesmolen

Een molenfonds wordt opgericht om in de toekomst bedreigd molenerfgoed in de mate van het mogelijk te vrijwaren van sloop of teloorgang.

KVNS koopt de Gansakkermolen aan

In 2014 kocht KVNS een nieuwe molen, de Gansakkermolen in Geel, voordien eigendom van Dieter Borngräber. Vrij spoedig erna werd een stedenbouwkundige aanvraag goedgekeurd voor de verplaatsing van deze molen naar Sint-Amands en de oprichting van een ondergrondse constructie. Deze “holle” molenberg zal in de toekomst het Vlaams centrum voor Molinologie huisvesten.

In april 2016 wordt de Gansakkermolen naar Sint-Amands verplaatst.

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.