Home > Natuur, milieu en landschap in kerngebied Antwerpen > - Edegem

Natuur,milieu en landschap - Edegem

De drieledige feodale kern Edegem gevormd uit de kerk verbonden via een bomenlaan met het kasteel en de neerhoeve - een voorbeeld van samengaan van natuur met erfgoed: Lees meer

 Hof Ter Linden

Het domein Hof Ter Linden is intussen aangekocht door de gemeente Edegem, het Agentschap Natuur en en Bos en de porvincie Antwerpen via het Kempisch Landschap. Het doel van de samenwerking tussen deze partners is de veiligstelling, heropwaardering en ontwikkeling van het kasteel- en parkdomein tot een grotendeels publiek ontsloten park en groengebied.  Door domein Ter Linden te verbinden met het aansluitend gelegen Fort  5 zal immers een publiek toegankelijk park van ruim 80ha worden gerealiseerd, en dit te midden van het randstedelijk gebied.  Om het park aangenaam te maken om in te vertoeven en te wandelen, zullen de bossen, de waterpartijen, de paden en het parkgroen de komende jaren de nodige opwaardering krijgen.  Ook de landbouwgronden rondom het kasteeldomein en de site van Fort 5 zullen geïntegreerd worden in dit geheel.

Belangrijk zal worden op een slimme manier de natuurwaarden te integreren met de erfgoedwaarden van Hof Ter Linden.  De bewoners moeten de kans krijgen evenveel natuurlucht als erfgoedlucht in te ademen.  Daarom stellen we voor om de hele dorpskern Edegem en het domein Ter Linden met het Fort  een historische landschapsstudie te latne uitvoeren gebaseerd op disciplines als historische en culturele geografie, landschapsarcheologie, en historische ecologie.  Pas als men weet hoe het gebied historisch gegroeid is kan men de landschaps en tuinarchitecten los laten op dit gebied.

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.