Home > Natuur, milieu en landschap in kerngebied Antwerpen > - Berendrecht - Zandvliet - Lillo

Natuur,milieu en landschap - Berendrecht - Zandvliet - Lillo

Landschapsatlas: Bezali pdf

De landschapsatlas is een inventaris van de waardevolle landschappen en landschapselementen van Vlaanderen, bekeken vanuit de cultuurhistorie. Het is een gebiedsdekkend, wetenschappelijk onderbouwde inventaris van het begin van de 21ste eeuw.

In de landschapsatlas wordt een aantal termen gebruikt om de waardevolle landschappen aan te duiden en op te delen:
 
Relictzones zijn gebieden met een sterkwisselende oppervlakte waarvan de landschappelijke waarde door de eeuwen heen goed bewaard is gebleven. De erfgoedwaarde is er hoog. De verschillende landschapselementen die er voorkomen hebben nog een duidelijke samenhang. Ze zijn nog relatief weinig aangetast door grootschalige ingrepen die het gevolg waren van de Industriële Revolutie. Het landschap van voor de Industriële Revolutie is er nog herkenbaar.

Ankerplaatsen zijn de meest landschappelijke waardevolle gebieden van Vlaanderen. In deze gebieden is de samenhang van de erfgoedwaarden het grootst. Ze zijn ofwel uitzonderlijk gaaf gebleven, ofwel zeer herkenbaar voor een bepaalde tijdsperiode of ze zijn op Vlaams niveau uniek. Hun waarde kan ook liggen in een combinatie hiervan.

Puntrelicten: puntvormige relicten in het landschap zoals kastelen, kapelletjes, oude boom.

Lijnrelicten: lijnvormige relicten in het landschap, zoals oude spoorwegbermen, oude meanderrivier,…

Meer informatie over de gebruikte terminologie of over de achtergronden van de landschapsatlas vind je op www.vioe.be.

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.