Home > Prijs Herman Delaunois 2010 - De (vroege) geschiedenis van de natuurbeleving en / of milieubeweging in België

Prijs Herman Delaunois 2010

Het verhaal van de pioniers

De historische context /tijdsgeest waarin de vereniging voor Natuur- en Stedenschoon ontstond/gedijde vormt een bijzonder boeiend onderwerp voor studie.

Ondanks dat er reeds een paar studies verschenen zijn waarin de ontstaansgeschiedenis van de natuurbeweging in België onderzocht werd, blijven er toch heel wat deelaspecten voor de verklaring van dit plotse ontstaan niet onderzocht.

De diverse invloeden die hebben ingewerkt op de geest van de stichtende leden, waren zo divers.

Het was een wel heel merkwaardig mix aan invloeden waarvan de synthese leiden tot het stichten van een vereniging.  Waarom net in deze periode?  In heel Europa zien we het fenomeen van de oprichting van natuurbeweging in het begin van de 20e eeuw, en net nog vóór de eerste wereldoorlog (vb  Engeland met de National Trust was er in de 19e al bij).

Het is niet echt een correcte term ‘natuurvereniging’, dit type vereniging is nu veel meer uitgeklaard. Oorspronkelijk was het meer een vereniging met een totaal visie over allerlei soorten toenmalige bedreigingen waar tegen gereageerd moest worden. 

In 2010, bij haar eeuwfeest, zal de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon opnieuw de vierjaarlijkse Prijs Herman Delaunois uitreiken.

Het thema van de prijs in 2010 is de (vroege) geschiedenis van de natuurbeleving en / of milieubeweging in België in de negentiende en / of de twintigste eeuw.

Daarbij kan onder meer worden gedacht aan een studie over de KVNS zelf, een collectief portret van de eerste ‘natuurbeschermers’ (hun relaties met kunstenaarsmilieus, hun politieke en levensbeschouwelijke opvattingen, de instrumenten waarvan zij zich bedienden …), een synthese over de ontstaansgeschiedenis van de natuurbeweging in België, een studie over de ‘institutionalisering’ van de natuurbescherming (de verenigingen die deze natuurbescherming op zich namen), een monografie over de verbeelding van de natuur in het zich verstedelijkende België, een studie van ecologisch-historische aard (bijvoorbeeld over de vroege milieuwetgeving). Telkens gaat het erom te tonen hoe de natuur- en milieubeweging zich ontplooiden en welke opvattingen over natuur en milieu daarbij werden beleefd en verdedigd. Het werkterrein is België, maar het perspectief kan breder Europees zijn (de vergelijkbare dynamieken in andere Europese landen, de internationale contacten van de ‘natuurbeschermers’ …).  De werken dienen ten laatste op 1 juni 2010 worden ingediend bij KVNS. De prijs zal worden uitgereikt in het najaar van 2010.   De prijs bedraagt 2500 euro.  De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de KVNS en hoogleraren van verschillende universiteiten.  De juryleden kunnen niet zelf kandidaat zijn.  De prijs wordt uitgeloofd voor een werk dat ofwel ongepubiceerd is ofwel niet werd gepubliceerd voor 1 januari 2006. 

Reglement

 • De prijs wordt uitgeloofd voor een werk dat ofwel ongepubliceerd is ofwel niet werd gepubliceerd voor 1 januari 2006.
 • Het werk moet in het Nederlands zijn geschreven.
 • Het werk kan door meerdere auteurs zijn geschreven.
 • Aan de prijs is een bedrag van 2500 euro verbonden.
 • De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de KVNS en hoogleraren van verschillende universiteiten. De juryleden kunnen niet zelf kandidaat zijn.
 • Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.
 • De jury kan beslissen dat de prijs niet wordt toegekend. Bij niet toekenning van de prijs kan de jury als aanmoediging een deel van het voorziene bedrag toekennen.

Het werk moet, vergezeld van een bondig curriculum vitae van de kandidaat en een samenvatting van maximaal 1 pagina, worden ingestuurd bij het Nationaal secretariaat van de KVNS, Meirstraat 34 te 2890 Oppuurs (tel. 03-2323531) voor 1 juni 2010. De prijs zal worden uitgereikt in het najaar van 2010.

Aanmelding

U kan zich via onderstaand formulier aanmelden.

KVNS respecteert uw privacy. Overeenkomstig de Wet op de Persoonlijke Levenssfeer dd. 08.12.1992 hebt u het recht op inzage en verwijdering van uw gegevens en dit op uw eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Gelieve dit invulveld leeg te laten. 

Programma

Zaterdag 20 november 2010

 • 14u00 - 17u00: Academische Zitting

 • 14u00: Ontvangst deelnemers

 • 14u30: Academische zitting met als dagthema "Landschap"
  • Rutger Steenmeijer, Voorzitter KVNS, Verwelkoming en inleidend woord

 • Gastsprekers
  • Mark Andries, Kabinetschef Vlaams Minister Geert Bourgeois, Vanuit het onroerend erfgoedbeleid: een verruimde visie op landschappen en het nieuwe instrument erfgoedrichtplannen
  • Hans Bruyninckx, Voorzitter Bond Beter Leefmilieu, Vlaams stadsgewest: de rol en betekenis van groen erfgoed
  • Karel Loeff, Directeur Bond Heemschut, Particulier initiatief en erfgoedbehoud: 99 jaar Bond Heemschut en de strijd voor Mooi Nederland.
  • Kurt Van Eeghem, Moderator

 • 16u00: Uitreiking van de Prijs Herman Delaunois 2010

 • 17u30 – 18u30: Receptie in het Provinciehuis van Antwerpen.

Locatie

het Groot Auditorium van het Provinciehuis.
Koningin Elisabethlei 22,
2018 Antwerpen

Prijs Herman Delaunois 2010:

enkele sfeerbeelden:

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.