Home > Projecten > Landschappen > Schelde-Landschapspark

Landschappen - Schelde-Landschapspark

 

Om invulling te geven aan de samenwerking is op 1 december 2004 het zogenaamde "Scheldecharter" ondertekend door 25 gemeenten ondersteund door de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest is het Schelde Landschapspark een gestructureerd samenwerkingsverband geworden rond allerhande projecten langs de Zeeschelde en de Durme, gesteund op netwerkvorming tussen de deelnemende gemeenten en andere overheden en partners met als doel:

  • Het opzetten van een gestructureerde interbestuurlijke samenwerking op vrijwillige basis. Hierdoor kan een forum ontstaan waar ontwikkelingen van het estuarium vanuit het Vlaams Gewest met de verschillende deelnemende partners op een gecoördineerde wijze kunnen worden besproken en uitgewerkt.
  • Bij invulling van de internationale engagementen (zoals de langetermijnvisie Schelde-estuarium) worden de geselecteerde projecten op een optimale manier ingepast en gecombineerd met andere functies zoals leven, werken en wonen binnen het estuarium. Combineren van deze projecten werkt draagvlakverhogend door ook plaatselijke projecten, die door de lokale overheden worden geïnitieerd, te faciliteren.
  • Het vormen van een aanspreekpunt voor de gewestelijke en provinciale overheden met betrekking tot de ontwikkelingen langs de Zeeschelde en de Durme.
  • Verkrijgen van extra Europese gelden voor de regio.
  • Uitwerken van de maatregelen op het vlak van een flankerend beleid voor de landbouw binnen het Schelde-Landschapspark in samenspraak met de lokale overheden. Verder werkend hierop kan het bijdragen aan de realisatie van een globale gebiedsvisie in het Scheldegebied.
  • Stimuleren van vertrouwen op het terrein tussen de betrokken partners (gemeenten, provincies en andere overheden).

Het samenwerkingsverband creëert ook een forum voor het gehele Schelde- en Durmeland waar ontwikkelingen van het estuarium met de verschillende partners kunnen worden besproken, gecoördineerd en uitgevoerd.

Op dinsdag 7 april 2008 werd de Atlas van de Regio Schelde-Landschapspark voorgesteld, een grondig onderzoek door het labo Stedenbouw van de Universiteit van Gent.  Deze zorgt ervoor dat het unieke karakter en de kwaliteiten van het Schelde Landschap niet aalleen bewaard maar daar waar nog mogelijk te herstellen in zijn oorspronkelijke natuurlijke staat.  Een samenwerking tussen maar liefst 25 Scheldegemeenten en een grensoverschrijdende samenwerking waaruit zich een gemeenschappelijke viesie ontwikkeld op het gebied van landbuw, mobiliteit, industrie, woongelegenheid, erfgoed, toerisme en recreatie.  Deze atlas dient als richtingsnorm voor een verdere en betere ordening en ontwikkeling van het groene Schelde-Landschapspark.

meer info

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.