Home > Projecten > Unitaswijk > Den ouden Donck

Unitaswijk - Den Ouden Donck

In de Oude Donklaan werd eind maart 2010  de onthulling van een nieuw monumentje: de eeuwenoude gevelsteen van Hof den Ouden Donck gevierd.

Den Ouden Donck was in de zestiende eeuw één van de lusthoven waarin de rijke Antwerpse burgerij zich terugtrok om aan het stadsgewoel te ontsnappen. In de rand van de stad zijn nog enkele van die lusthoven bewaard, maar de meeste Deurnese kasteeltjes verdwenen. Ook den Ouden Donck doorstond de tand des tijds niet.

Later verrees op het domein de Unitaswijk, één van de mooiste woonbuurten van Deurne.

Luc Kinnie (89)  één van onze bestuursleden, is in de wijk woonachtig,

Luc Kinnie 

hij stootte bij toeval op een oude steen, toen hij aan het graven ging in zijn tuin, met beitel en hamer was een naam aangebracht op de steen: Hof den Ouden Donck. De mensen van het heemkundig museum Turninum bevestigden dat het om de originele gevelsteen ging van het vergane lusthof.
Het district Deurne wil deze unieke vondst van Luc Kinnie alle eer aandoen en gaf de steen een plek op het heringerichte groene pleintje in de Oudedonklaan. ‘Het pleintje was toch aan vernieuwing toe', aldus schepen van Cultuur Walter Verbruggen (Groen!), die zaterdag samen met de bejaarde vinder het monumentje onthulde tijdens een gezellig buurtfeest. Lees meer over de restauratie van Den Ouden Donck

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.