Home > Projecten > VVVeren > > Verennieuws

VVVeren - Verennieuws

 

Verennieuws maart 2018

 

Vrienden van de Vlaamse Veren

Werkgroep van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon vzw

 

Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan mensen die er om gevraagd hebben of die we reeds langer als belangstellende kennen.

Wil u uitschrijven zend dan een berichtje aan vvveren@hotmail.com met als hoofding: “geen verennieuws meer”

Mocht u belangwekkend nieuws te weten komen over de veerdiensten, dan ontvangen we dat graag op bovenstaand e-mail adres.

 

Limburg

Als Vrienden van de Vlaamse Veren verheugen we ons steeds over toeristische communicatie waarbij veerdiensten in het zonnetje gezet worden. Dit is ook weer het geval bij 'Altijd welkom in Limburg; gratis vakantiegids 2018'.Het is een lijvig boek, met bijna vooraan in het boek een foto over twee pagina's van een fietsend gezin dat te Kinrooi ontscheept van de 'President Willy Claes'. In het hoofdstuk 'Aan de oevers van de Maas' een andere mooie foto van een hetzelfde pontje en een beknopt overzicht van de 4 veerdiensten tussen Belgisch en Nederlands Limburg. Hieruit leerden we op welke (fiets)knooppunten men kan inschepen om over te zetten. We hebben die info meteen toegevoegd aan de bestaande pagina 'Overzicht veren - Limburg' op www.vvveren.be .

 

Vlaamse Waterweg

De waterwegbeheerders in Vlaanderen hebben ook de exploitatie van de meeste veerdiensten in ons land onder hun bevoegdheid. Een belangrijk weetje is dan ook dat de twee grote spelers fuseerden. 'N.V. De Scheepvaart' (Kanalen in de Kempen, Albertkanaal en voor ons belangrijk: de Grensmaas te Limburg) ging reeds in de loop van 2017 over op de nieuwe benaming: 'Vlaamse Waterweg'. Vanaf 1 januari 2018 voerde ook 'Waterwegen en Zeekanaal N V' de nieuwe naam in. We kennen het voormalige 'W&Z' vooral van haar takken 'Zeeschelde' (bevoegd voor veren op Schelde, Durme en Rupel) en 'Bovenschelde' (bevoegd voor de veren op de Leie).

 

Waterbus Antwerpen

Het Havenbestuur van Antwerpen kondigde midden januari een stevige uitbreiding van de Waterbus aan. Naast de zuidelijke lijn Hemiksem – Kruibeke – Antwerpen komt er in het najaar 2018 een Noordelijke Lijn naar de Haven en een Albertkanaalroute vanaf de sluis van Wijnegem tot aan het Havenhuis. Een overzichtskaartje dat in 'De Standaard' verscheen op 18 januari geeft volgende haltes voor de Noordelijke lijn: Antwerpen Steenplein – Sint Anna (Linkeroever) – Droogdokkenpark (Rechteroever) – Deme (Linkeroever) – Ketenislaan (ter hoogte van Katoennatie – Linkeroever) – Lillo (Rechteroever) – Liefkenshoek (Linkeroever). Voor de Albertkanaalroute: Turhoutsebaan (brug) te Wijnegem – Houtlaan (brug) – Deurnesesteenweg (brug) – Azijnbrug – Burgemeester Gabriel Theunisbrug (Merksem) – eindpunt Havenhuis (Siberiëstraat). De idee is dat van daar over land de verbinding kan gemaakt worden met de halte Droogdokkenpark op de Schelde (Noordelijke lijn).

 

De Waterbus zit dus duidelijk in de lift. Ook de burgemeester van Zwijndrecht kondigde aan dat zijn deelgemeente Burcht een halte van de Waterbus krijgt ter hoogte van het Kaaiplein. De gemeente heeft 600.000 euro over voor de bouw van een nieuwe steiger die in 2019 klaar zou zijn. Ook de burgemeesters van Temse, Boom, Niel en Schelle zijn vragende partij voor een waterbus vanuit hun gemeente naar Antwerpen.

 

De Zuidelijke Waterbuslijn is alvast een groot succes: gemiddeld 15.000 passagiers per maand. Kort voor Kerst 2017 werd de 100.000ste passagier verwelkomd.

 

Ringla nd – de organisatie die de overkapping van de Ring promoot – verspreidt een 'Gans De Ring' gezelschapsspel waarin de Waterbus op de Schelde een belangrijke rol toebedeeld krijgt.

 

Overigens liep het met de Waterbus niet altijd van een leien dakje. Eind 2017 waren er nogal wat pechdagen. Motor- en schroefproblemen wisselden mekaar af bij de Aqua Diamond en en Aqua Ruby. Gelukkig waren de beide vaartuigen nooit tegelijk uit dienst, zodat toch steeds minstens een uurdienst kon gevaren worden. De halfuurdienst was echter een flink aantal dagen niet mogelijk. En dan was er ook het stormtij op 3 januari. Hierover meer in de volgende paragraaf.

 

Stormtij 3 1 2018

Telkens als het volle maan is en aarde dichtbij de zon staat dreigt een springvloed. Dit was op 3 januari het geval. Daarbij kwam een storm uit de windrichting die het water opstuwt. Er dreigde dus een gevaarlijke situatie. Te Antwerpen werd de stromvloedkering gesloten en het water van de Schelde kwam effectief tot aan de keringsmuur. Uiteraard kon de Waterbus gedurende een aantal uren niet uitvaren.

 

Veerdiensten en waterbus

Ook in het binnenland zorgde de storm bij de maritieme diensten voor hinder. Voor de meeste Vlaamse veerdiensten was al in de vroege ochtend beslist niet uit te varen. Dit dan vooral wegens de zeer hoge waterstanden. De waterbus in Antwerpen voer niet uit en ook de Scheldeveren vanaf Linkeroever tot Hamme lagen stil. In Nieuwpoort was de veerdienst over de IJzermonding gestopt wegens de hoge golfslag.
Bron: Gazet van Antwerpen

 

Het veer ter hoogte van Lillobrug in de Antwerpse haven – einde in april ?

Jarenlang hebben we gewezen op de barrière voor fietsers en voetgangers die is ontstaan doordat er bij de aanleg van de Thijsmanstunnel onder het kilometerlange Havendok te Antwerpen simpelweg niet gedacht is aan de integratie van een fietskoker in het project. Ten onrechte dacht men in de jaren '60 dat de fiets als vervoermiddel was afgeschreven. Niet in het minst ons lid Fons Mees heeft steeds de aandacht voor deze onterechte barrière gaande gehouden. We waren dan ook zeer blij met de veerdienst die is opgezet door het Havenbedrijf. In de loop van april komt er naar verluidt een Fietsbus voor in de plaats. Die zal meteen ook de linkeroever bedienen via de Liefkenshoektunnel. We zullen zien welke oplossing voor de fietsers de beste en de meest duurzame is.

 

Watertaxi in de Antwerpse Haven ?

Nog in de Antwerpse Haven zijn er plannen voor een Watertaxi. Doordat het verkeer strop loopt in en om de haven ondervonden bootsmannen en dokloodsen problemen om op de plek te raken waar ze ingezet worden. Hun organisatie 'Brabo' heeft dan ook 7 snelboten aangeschaft om deze 'rit' over het water af te leggen. Veel sneller ! Vanaf de zomer 2018 zou 'Brabo' deze dienst ook aan gegadigden aanbieden in de vorm van een Watertaxi. We volgen dit voor onze lezers op.

 

Renovatie veersteiger Kruibeke

De veersteiger kant Kruibeke voor de veerdienst Hoboken – Kruibeke werd in de loop van 2017 gerenoveerd. Sinds de zomer legt hier ook de Waterbus aan.

 

Pontje Sluiskil zoekt vrienden

Bij Sluiskil (in Zeeuws Vlaanderen) vaart er een veerpont over het Kanaal van Gent naar Terneuzen. (Nummer Ze16 in de Benelux Overzetverengids). Interessant voor ons, want hoewel gelegen op Nederlands grondgebied, grenst Sluiskil aan Oost-Vlaanderen zodat dit pontje meegenomen kan worden op fietstochten vanuit ons land.

 

Deze pont werd tot 2011 geëxploiteerd door Rijkswaterstaat (RWS), maar in dat jaar overgedragen aan een stichting. Daarbij werd er door RWS aan de stichting een bedrag meegegeven van 335.000 euro om de pont een aantal jaren te kunnen exploiteren. Inmiddels is dat geld op. Vorig jaar heeft de stichting aan de bel getrokken en na veel discussie is er voor de komende twee jaren door de gemeente Terneuzen en de provincie Zeeland samen 70.000 euro aan subsidie toegezegd. Maar ook met dit bedrag heeft men niet genoeg, aldus de stichting. Die heeft nu het plan geopperd om een actie te starten en daarmee geld binnen te

halen. Men kan voor 25 euro Vriend van de stichting worden. Bestuursleden van de stichting geven aan dat er veel sympathie is, maar het is nog onduidelijk of men die sympathie ook wil omzetten in een financiële bijdrage. Het pontje bij Sluiskil telt ongeveer 300 passagiers per dag, voornamelijk scholieren en toeristen die de steile brug (1300 meter verderop) willen ontwijken. Die brug staat ook nog eens vaak en langdurig open.

Bron: Nieuwsbrief Vrienden van de Voetveren 27 1 2018

 

Veer Doel-Lillo

 

Stevig pleidooi van Doel 2020 voor Veerdienst Lillo – Doel.
In Nieuws uit Doel - Nieuwsbrief van 14 januari 2018 lazen we onderstaande verzuchting
.

Veer Doel-Lillo: belangrijke deeloplossing voor mobiliteitsprobleem in en om Haven van Antwerpen maar... onbespreekbaar

In de regio's Antwerpen en Waasland staat het verkeer dagelijks uren stil. De verbinding tussen Rechter- en Linkeroever wordt met de dag problematischer. Vooral ten noorden van Antwerpen is de Scheldekruising problematisch. De fiets als alternatief is geen optie want de enige oeververbinding voor voetgangers en fietsers ligt in Antwerpen 20 km verder. En dat terwijl het veer Doel-Lillo vanaf morgen weer gewoon kan varen.

Verschillende bedrijven in de Waaslandhaven zien mensen van Rechteroever vertrekken omwille van de mobiliteitsproblemen. Katoennatie op Linkeroever neemt geen mensen meer aan van Rechteroever. Transportbedrijven verlaten de regio. Vooral de Scheldekruising ten noorden van Antwerpen is bijzonder problematisch. Daar gaat men nu experimenteren met... fietsbussen! En dat terwijl het veer Doel-Lillo zo weer in de vaart kan komen. Alle infrastructuur daarvoor is aanwezig. De steiger in Doel werd trouwens afgelopen zomer nog volledig hersteld.

Voor wat het veer Lillo-Doel betreft werd eerder het veiligheidsargument aangehaald om het veer af te schaffen. De nabijheid van het Deurganckdok en de schepen op de Westerschelde zouden een verder gebruik onmogelijk maken omdat een kruising van de rivier voor al te veel risico's zou zorgen. Precies of de kapiteins bij VLOOT niet voldoende professionaliteit in huis hebben om een rivier met normaal scheepsverkeer te kunnen kruisen.

Dat de mogelijkheid van het opnieuw in de vaart nemen van het veer Doel-Lillo in tijden van studies allerhande zelfs niet wordt onderzocht is veelzeggend. Het is duidelijk dat voor sommigen in het centrum van de economische en politieke macht Doel onder geen beding mag herleven. Voor de buitenwereld moet het idee overeind blijven dat niets in het dorp nog enige waarde heeft of kan hebben. Het past niet binnen de havenplannen en ideeën, en dus: het bestaat niet.”

 

Word lid of hernieuw je lidmaatschap in 2018! Stort 5 euro op BE42523080740754 TRIOBEBB van Vrienden van de Vlaamse Veren.

Ook een gift is welkom

 

En niet vergeten ! Maak gebruik van onze website:

www.kvns.be/vvveren/ (40 veerdiensten uit geheel België komen er aan bod).

 

Dank voor jullie belangstelling,

Walter Resseler

Coördinator Vrienden van de Vlaamse Veren


Verennieuws november - december 2017

Vrienden van de Vlaamse Veren

Werkgroep van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon vzw

Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan mensen die er om gevraagd hebben of die we reeds langer als belangstellende kennen.

Wil u uitschrijven zend dan een berichtje aan vvveren@hotmail.com met als hoofding: “geen verennieuws meer”

Mocht u belangwekkend nieuws te weten komen over de veerdiensten, dan ontvangen we dat graag op bovenstaand e-mail adres.

 

Voor deze editie van 'Verennieuws' konden we heel wat nieuws bij mekaar sprokkelen over de beide waterbusverbindingen die ons land reeds rijk is, maar ook de 'kleine veren' komen hier weer aan bod. Veel leesplezier en ook in dit winterseizoen het nodige vaarplezier. Ook een winterse wandeling met een overzet op het programma kan veel deugd doen !

 

Help de kerstman een handje: leg een Benelux-Verengids (8e editie) onder de kerstboom.

De gids is normaal bij ons te koop aan 10 € + 2 € kosten voor verzending in België.

 

Kerststunt: tot eind december krijg je de gids voor 10 € - Verzending binnen België inbegrepen !

 

Stort 10 € op rekening IBAN BE42 5230 8074 0754, BIC TRIOBEBB

op naam van Vrienden van de Vlaamse Veren, Antwerpen

met mededeling 'verengids', en het boekje + kaart worden zo spoedig mogelijk opgestuurd.

 

Fietsveer Lillobrug blijft tot zeker 28 januari 2018. (Inmiddels verlengd tot april 2018 - noot toegevoegd op 27 januari 2018)

Zoals men weet vaart er sinds 19 juni 2017 weer een tijdelijk veer ter hoogte van de Lillobrug over het Kanaaldok in de Antwerpse haven. De proeftijd liep oorspronkelijk tot maandag 30 oktober, maar gelukkig werd er tijdig beslist om het veer alvast tot 28 januari 2018 te laten varen.

De boot 'Julie' van de rederij Jan Plezier maakt er de dienst uit. Als insiders weten we dat deze boot oorspronkelijk onder de naam 'Demi' tussen Driegoten en Weert over de Schelde vaarde en gebouwd werd door Tukker te Gorinchem.

Tussen midden juni en eind oktober vervoerde het veer alvast zo'n 18.000 passagiers. Dit is beslist een groot succes. Driekwart van de gebruikers geeft aan dat ze sedert het veer in gebruik is vaker met de fiets naar het werk gaan.

Het Havenbedrijf van Antwerpen dat het veer inlegt heeft een enquête gedaan naar het gebruik van het veer. Link naar deze bevraging: http://www.portofantwerp.com/nl/veer-lillobrug-bevraging.

 

Veer Burcht Hertog Jan (Oud-Turnhout – Ravels) terug in gebruik.

Een artikel in Het Nieuwsblad van 15 11 2017 leert ons dat het veer over het kanaal van Dessel naar Schoten tussen Oud-Turnhout en Ravels terug in gebruik is. Toen de uitbater van de taverne Burcht Hertog Jan er wegens hoge leeftijd een paar jaar geleden mee stopte lag de uitbating van de taverne stil, en daarmee ook die van het veer. Intussen zijn er nieuwe enthousiaste uitbaters die ook de traditie van het veer verder zetten. Meer nog: ze hebben de intentie om in de zomer 2018 de intussen wat aftandse kettingpont te vervangen door een vrij varende motorboot.

 

Waterbus Antwerpen.

De Waterbusvloot te Antwerpen is uitgebreid. De Aqua Diamond kreeg er twee broertjes bij:

De Aqua Ferro die de functie van reserveboot krijgt en al meteen werd ingezet op 2 en 3 november (met een andere dienstregeling tot gevolg, want de Aqua Ferro is geen catamaran en vaart trager).

En op 11 november kwam de catamaran Aqua Ruby in dienst. Van dan af zou er een halfuur dienst zijn tussen Hemiksem en Antwerpen. Met afstemming op de veren Hemiksem – Bazel en Hoboken – Kruibeke.

Dit lukte echter niet volledig: de Aqua Diamond kreeg in de loop van november een defect aan het koelsysteem van één van de motoren. Het was zelfs nodig de Waterbus met grote middelen uit het water te hijsen voor de noodzakelijke herstellingen. Intussen kon de Aqua Ruby dan een uurdienst varen, zoals voorheen gebruikelijk. De Waterbus vervoerde in 2017 zo'n 14.000 passagiers per maand.

Op zaterdag 16 december komt de herstelde en inmiddels op de Schelde geteste Aqua Diamond terug in de vaart. Vanaf dan is er dus weer een half-uurdienst voorzien tussen Hemiksem, Kruibeke en Antwerpen (Steenplein).

 

In het antwoord van de Havenschepen op een vraag van een raadslid van de Antwerpse Gemeenteraad kwamen interessante weetjes aan bod.
Aqualiner zal vanaf de zomer 2018 over twee extra catamarans beschikken, zodat er met vier schepen op twee lijnen zal kunnen gevaren worden.
Een ander mooi vooruitzicht is dat er in januari een overlegronde is met De Lijn om de Waterbus te integreren in het Openbaar Vervoersysteem zodat op langere termijn één mobib kaart of iets dergelijks dienst kan doen op bussen, trams én Waterbus. In afwachting wordt het wellicht mogelijk dat De Lijn tickets voor de Waterbus gaat verkopen in haar verkooppunten, zoals krantenwinkels e.d.

Sint Annaveer.

Intussen vaart ook het Sint Annaveer bestendig over en weer tussen Antwerpen Rechter- en Linkeroever. Geen luxe, want de liften in de Kennedy fietsentunnel vertonen nog steeds 'kinderziekten' (Nieuwsblad, 22 11 2017) en zelfs het tramverkeer onder de Schelde lag gedurende de afgelopen weken een paar keer stil (o.a. wegens defecten aan de seininrichting).

 

Waterbussen erkend als Openbaar Vervoer.

Op 28 11 2017 formuleerde de Nationale Arbeidsraad een advies aan minister van Werk Kris Peeters dat verplaatsingen naar het werk met een Waterbus ook recht moet geven op de vergoeding van woon-werkverkeer. Dit komt er op neer dat de Waterbus erkend is als een vorm van Openbaar Vervoer.

 

Waterbus Vilvoorde – Brussel.

Ook voor de Waterbus Vilvoorde – Brussel geldt het voorgaande, de erkenning als Openbaar vervoer. Het succes is nu al groot. 2017 was een goed jaar qua passagiersaantallen. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de Waterbus tussen Vilvoorde (Steenkaai) en Brussel (Beco of Akenkaai) dit seizoen 42.000 à 43.000 passagiers heeft vervoerd. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar.

De Waterbus werd in 2013 opgestart door Brussels by Water en Kanaaltochten en vaarde dit seizoen van 1 juli tot 15 augustus zeven dagen op zeven uit. Van 1 mei tot 30 juni en van 16 augustus tot 31 oktober gebeurde dat enkel tijdens de week.

Bron: GvA en Bruzz 31 10 2017

 

Maritiem Museum en Havencentrum op komst te Antwerpen.

Aan de droogdokkensite te Antwerpen is een Maritiem Museum gepland tegen 2022. Ook het Havencentrum (nu gevestigd nabij Lillo) zal daar een nieuwe stek krijgen, dichter bij de stad dus. We kijken hier alvast naar uit.

 

Veren hoppen met wandelroutes Oost-Vlaanderen

Toerisme Oost-Vlaanderen lanceerde mooie wandelbrochures met bijhorende knooppuntenkaarten.

We signaleren de Afsnee-keuze route, die start aan het veer van Afsnee over de Leie en de wandelkaart Kalkense Meersen en Donkmeer. Knooppunten 1 en 2 van dit laatste wandelnetwerk worden met elkaar verbonden door het veer van Schellebelle over de Schelde en tussen knooppunten 64 en 70 neem je het veer van Appels, eveneens over de Schelde. Op dezelfde kaart vind je ook het veer terug dat op zomerse dagen op het Donkmeer te Berlare (Overmere-Donk) naar de eendenkooi vaart.

 

Eerder was er reeds de mindfull wandeling langs de Meetjeslandse kreken en de zelfbedieningsveren van Sint Laureins, waarbij je via een app aangepaste zen muziek kunt downloaden. Meer over deze wandelingen vind je terug op onze Facebook pagina 'Vrienden van de Vlaamse Veren'.

 

Historisch hoekje.

 

Berg - Meeswijk verbindt Belgisch en Nederlands Limburg voor alle verkeer.

In Limburg is er een veerpont en in de Nederlandse grondwet staat dat daar de Nederlandse koningin met haar karos moet kunnen overzetten ??

Lees alles over deze bijzondere gierpont voor alle verkeer met onderstaande link.

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20171121_03198952/veerpont-hoal-euver-al-meer-dan-700-jaar-grensoverschrijdend

 

Bespreking boek over de Durme door André Verstraeten.

Er verscheen een prachtig, goed gedocumenteerd en rijkelijk geïllustreerd boek van de hand van ons lid en medewerker André Verstraeten. Het is een echt standaardwerk geworden over deze Oost-Vlaamse rivier.

Een overzicht van alle historische veren op Durme en Moervaart mocht niet ontbreken.

Geen wonder dat dit hoofdstuk wel 10 pagina's beslaat. De auteur brak reeds op de feestelijke zitting ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Vrienden van de Vlaamse Veren een lans voor een zelfbedieningspont ter hoogte van het historische Pieter Heydensveer over de Moervaart ter hoogte van Daknam (deelgemeente van Lokeren).

Dit alles komt in het boek aan bod en natuurlijk is er ook een foto van het enige nog bestaande veer op de Durme, dat van Tielrode. Plus een paginagrote foto van het beeld van de vroegere veerman aldaar, Cyriel Van Bogaert. Onze vereniging heeft met dit beeld een bijzondere band, want bij de inhuldiging van dit kunstwerk in het jaar 2000 werd door de burgemeester van Temse, Luc De Ryck, de oprichting van Vrienden van de Vlaamse Veren wereldkundig gemaakt.

Proficiat, André, met dit prachtwerk.

 

André Verstraeten. De Durme van Tielt tot Tielrode; de meest gevarieerde Vlaamse rivier ? Lokeren, vzw Durme, 2017. 383 pag.

 

Het boek bestel je best rechtstreeks bij vzw Durme.

http://www.vzwdurme.be/index.php/11-in-de-kjiker/150-bestel-nu-de-durme-van-tielt-tot-tielrode

 

Word lid of hernieuw je lidmaatschap in 2018! Stort 5 euro op BE42523080740754 TRIOBEBB van Vrienden van de Vlaamse Veren.

Ook een gift is welkom

 

En niet vergeten ! Maak gebruik van onze website:

www.kvns.be/vvveren/ (40 veerdiensten uit geheel België komen er aan bod).

 

Dank voor jullie belangstelling,

Walter Resseler

Coördinator Vrienden van de Vlaamse Veren

Verennieuws augustus 2017 Extraatje

Doel – Lillo

Ook dit jaar, 2017, zal er dan toch één dag gevaren worden over de Schelde tussen

Lillo en Doel. Namelijk op zondag 6 augustus naar aanleiding van de Scheldewijding.

 

Vertrek Lillo: 10u, 11u, 12u30, 13u30, 14u30, 15u30, 16u30, 17u30

 

Vertrek Doel: 10u30, 11u30, 13u, 14u, 15u, 16u, 17u, 18u

 

 


Tot op 25 juli jl. was er twijfel over of de vaarten zouden doorgaan.

Eerst moest de steiger goedgekeurd worden en dat is intussen gebeurd.

Nu is er zekerheid voor 6 augustus, en goede hoop voor een eenmalig veer bij dezelfde gelegenheid in 2018.

Bron GvA 26 7 2017 Staf De Lie

Verennieuws augustus 2017

 

Vrienden van de Vlaamse Veren

Werkgroep van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon vzw

 

Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan mensen die er om gevraagd hebben of die we reeds langer als belangstellende kennen.

Wil u uitschrijven zend dan een berichtje aan vvveren@hotmail.com met als hoofding: “geen verennieuws meer”

Mocht u belangwekkend nieuws te weten komen over de veerdiensten, dan ontvangen we dat graag op bovenstaand e-mail adres.

 

Het gaat prima met de Waterbus zowel in Antwerpen als in Brussel, maar ook over het veer te Nieuwpoort kunnen we mooi nieuws brengen, evenals over het pontje te Sluiskil, net over de Belgisch-Nederlandse grens in Zeeuws-Vlaanderen.Waterbus Antwerpen: de definitieve start

Na een succesvolle testperiode in juli waarbij ruim 30.000 passagiers een gratis zitje reserveerden, vaak samen met hun fiets, zal de Waterbus Hemiksem – Kruibeke – Antwerpen vanaf augustus met nog ruimere vaartijden varen. Reserveren is dan niet meer nodig, betalen vanaf nu echter wel.

Vaartijden

Vanaf dinsdag 1 augustus vaart de Waterbus elke dag uit. Van maandag tot vrijdag vertrekt de eerste afvaart om 6.30u in Antwerpen, om 20.30u vallen de trossen van de Waterbus een laatste keer over de meerpalen van het Steenplein (Antwerpen).

Op zaterdag is de Waterbus operationeel tussen 8.30u en 22.30u,

op zon- en feestdagen tussen 8.30u en 19.30u.

Een uitgebreide dienstregeling en meer informatie vindt u op: www.dewaterbus.be

En de kosten ?

Enkele reis 3 euro.

Reductietarief (enkele reis) 2,5 euro voor jongeren (6 jaar tot en met 24 jaar), voor mindervaliden en voor 65+ers.

Retourticket 5 euro. (4 euro voor wie reductie heeft).

De Waterbus werkte ook een maand- en jaarabonnement uit evenals 10-rittenkaarten.

Fietsen mogen gratis mee.

In de startfase worden de tickets contant aan boord verkocht. De komende weken volgen betaling met bankkaart aan boord, mogelijkheid tot het nemen van online-tickets en een fysiek verkooppunt in Antwerpen.

Aqualiner, de uitbater van de Waterbus mikt in de toekomst ook op combi-tickets met musea en attracties.

Waterbus Brussel

Ook Brussel laat de Waterbus niet los ! Op zondag 23 juli is er een tweede Waterbus getest die in de toekomst zal varen tussen Sainctelette en Van Praet.De veerdienst moet de eerste waterbuslijn versterken, die tussen Brussel en Vilvoorde pendelt.

Het betreft een testfase, maar Brussels by Water heeft grootste plannen.

Tegen 2020, wanneer de kanaalzone een museum, een park en verschillende nieuwe woningblokken rijker is, moet er om het kwartier een boot uitvaren. 

Bron: BRUZZ 17 7 2017Mooi nieuws uit Nieuwpoort

De veerboot die in Nieuwpoort van de ene oever in de havengeul naar de andere vaart, zal ook in de maand september uitvaren op weekdagen.

Tot vorig jaar voer het kustveer in Nieuwpoort over de IJzermonding vanaf september alleen nog uit in de weekends en tijdens de schoolvakanties. Maar ook in september kan het nog druk zijn en bij de opstart van het schooljaar komen er ook veel zeeklassen naar de kust. Daarom blijft het veer een maandje langer varen. Vorig jaar maakten 260.000 mensen er gebruik van. De veerboot is zonder meer een troef, ook voor de vele fietstoeristen die vanuit Nieuwpoort hun weg willen verderzetten op de bestaande kustfietsroute.Pontje Sluiskil (NL) kan twee jaar doorvaren

Nieuws over Nederlandse veren kan men steeds inwinnen via de website en nieuwsbrief van onze Nederlandse collega's Vrienden van de Voetveren.

Voor veren in de Belgisch-Nederlandse grensstreek maken we natuurlijk al eens een uitzondering. Zo is er dit keer goed nieuws over een sympathiek pontje op het Kanaal Gent – Terneuzen, niet ver van de Belgische grens. Dit pontje kan makkelijk opgenomen worden in een fietstocht vanuit Oost-Vlaanderen.


Voor het pontje van Sluiskil is voor de eerstkomende twee jaar een oplossing gevonden. De gemeente Terneuzen heeft 20.000 euro toegezegd en de provincie Zeeland 15.000 euro. Daarmee is de exploitatie voor de komende twee jaar veilig gesteld. Vooral de twee partijen Pvda en Groen Links hadden in de gemeenteraad aangedrongen om het pontje financieel te ondersteunen.

Ongeveer vijf jaar geleden wilde Rijkswaterstaat (RWS) stoppen met het pontje. Dankzij lokaal initiatief is de exploitatie toen voortgezet, waarbij RWS een bedrag heeft toegezegd. Dat bedrag is inmiddels op. De gemeente heeft bij de bijdrage wel de eis gesteld dat er een gedegen exploitatieplan moet komen, iets dat door de huidige exploitant is toegezegd

Bron: Nieuwsbrief Vrienden van de Voetveren (27 juni 2017)   (pont: Ze16)En niet vergeten ! Maak gebruik van onze website:

www.kvns.be/vvveren/ (40 veerdiensten uit geheel België komen er aan bod)

 

Dank voor jullie belangstelling,

Walter Resseler

Coördinator Vrienden van de Vlaamse Veren

 

Word lid ! Stort 5 euro op BE42523080740754 TRIOBEBB

van Vrienden van de Vlaamse Veren.

Ook een gift is welkom

Verennieuws juli 2017

 

Vrienden van de Vlaamse Veren

Werkgroep van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon vzw

 

Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan mensen die er om gevraagd hebben of die we reeds langer als belangstellende kennen.

Wil u uitschrijven zend dan een berichtje aan vvveren@hotmail.com met als hoofding: “geen verennieuws meer”

Mocht u belangwekkend nieuws te weten komen over de veerdiensten, dan ontvangen we dat graag op bovenstaand e-mail adres.

 

Bijzonder gelukkig zijn we nu er op minder dan een maand tijd 4 nieuwe veerdiensten bij kwamen. Drie te Antwerpen, waaronder de Waterbus, en één in Limburg. Steeds meer plaatselijke politici dromen hardop van vervoer over het water, ook in hun gemeente. In Namen heerst dan weer ongerustheid over hun vervoer over het water, de Namourette.

In dit verennieuws kunnen we ook een boek over de Durme aankondigen, waarin de veren op deze rivier ruim aan bod komen. Veel leesplezier !

 

Waterbus te Antwerpen

Doopplechtigheid en maidentrip Aqua Diamond

 

Op 30 juni 2017 werd het eerste vaartuig gedoopt dat op de Waterbuslijn te Antwerpen zal varen, in dienst van Aqualiner uit Rotterdam, die alvast tijdens de eerstkomende jaren de Waterbus zal verzorgen in opdracht van het Havenbedrijf van Antwerpen.

Meter was Grietje François, de echtgenote van de heer Briers, provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. Het nieuwe schip heet 'Aqua Diamond', en kan tot 40 km/u snel. Het werd gebouwd door Shipyards Damen uit Gorinchem in Nederland.

Deze waterbus zal in eerste instantie een dienst varen tussen Hemiksem - Kruibeke en Antwerpen Steenplein. De 'Aqua Diamond' biedt nu plaats voor 81 passagiers en een aantal fietsen. Zeer binnenkort zou met een ingreep in het interieur de capaciteit opgevoerd worden tot 125 passagiers. In juli kan je bij wijze van proef gratis varen met de Waterbus.

 

De Waterbus wordt dus geëxploiteerd door Aqualiner uit Rotterdam. Bekend van o.a. De Waterbuslijn Rotterdam – Dordrecht. Dank zij de ervaring van deze partner hoopt schepen van de Antwerpse Haven, Marc Van Peel, een aantal kinderziektes te vermijden.

De schepen meldde nog een probleem dat intussen was opgelost: Het Havenbedrijf had geen vergunning om passagiers te vervoeren; dit komt in Vlaanderen toe aan De Lijn.

Hij kreeg echter een schriftelijke verklaring van de heer Kesteloot van De Lijn die zegt “De Waterbus te zullen gedogen”. De heer Kesteloot was trouwens aanwezig op de plechtigheid op 30 juni. De schepen liet doorschemeren dat hij vanaf b.v. 2021 hoopt op een “structurele samenwerking met De Lijn”.

 

Vanaf augustus gaat de Waterbus volgens een vast uurrooster varen en niet langer gratis.

Hemiksem – Kruibeke – Antwerpen Steenplein dus. Een bedrag van € 3,50 maximaal voor een ticket (enkel ?) werd genoemd, maar er zou nog niets vaststaan. Vanaf oktober komt er een tweede vaartuig in dienst dat nu in aanbouw is bij Damen. Van dan af zal er een halfuurdienst gevaren worden. Er is nog minstens een derde vaartuig in bestelling, dat zou dan toelaten ook meer naar het Noorden van de Antwerpse haven te varen.

 

Vooreerst was er de maand juli met het feestweekend dat op 1 en 2 juli plaats had.

Hiervoor waren alle reservaties reeds ruim vooraf volgeboekt.

 

Verdere vaarten in juli: op de meeste weekdagen (op een paar dagen na waarop niet gevaren wordt zoals 3 en 4 juli) wordt er vanaf 12u gevaren. In de weekends de hele dag.

Details over het vaarprogramma en reservaties op
www.portofantwerp.com/nl/watermobiliteit

 

Sint Annaveer te Antwerpen

 

Het plaatje van de 'innovatieve mobiliteit' gerealiseerd door het Havenbedrijf wordt vervolledigd door het inleggen van het Sint-Anna veer over de Schelde vanaf 1 juli 2017.

De opening die dag had plaats in aanwezigheid van Schepen Koen Kennis (Mobiliteit).

Een fanfare met majorettes aan boord maakte er een leuke boel van. Een fotoverslag hiervan kan men zien op de Facebookpagina Vrienden van de Vlaamse Veren.

 

Het Sint Annaveer wordt gevaren met de veerboot 'De Schelde' van DAB VLOOT.

Het is een tijdelijk veer tot het voorjaar van 2019, vooral van belang tijdens de geplande werken aan de Sint Anna voetgangerstunnel. We verwachten een groot succes voor dit heropende veer. Het is van 1959 geleden dat er nog een vaste dienst werd verzekerd. Er waren wel tot ongeveer tien jaar geleden toeristische vaarten naar Linker-oever, o.a. van Flandria (in de jaren '60 met een driehoeksveer dat ook het Noordkasteel aandeed). Verder werd er enkel op deze verbinding gevaren tijdens evenementen zoals de jaarlijkse Marathon vanaf 2008 en Wintervuur (28 december 2009 tot 3 januari 2010).

 

Veerdienst Lillobrug kent succes

Sinds 19 juni vaart er weer een veerdienst ter hoogte van de Lillobrug over het Havenkanaaldok in de Antwerpse haven. Dit is het derde initiatief van het Havenbedrijf dat we hier kunnen vermelden.

We vernamen van de schipper dat er goed gebruik wordt gemaakt van deze veerdienst.

Het veer vaart nu nog tijdelijk tot 29 oktober. Bij een gunstige evaluatie van het gebruik is de kans groot dat het een permanente veerdienst wordt. Dit zou beantwoorden aan de verzuchtingen van velen die met de fiets naar het werk willen in de Antwerpse Haven.

De uitbater van het veer is opnieuw Rederij Jan Plezier, die het nieuwe vaartuig 'Lini' inzet, dat eerder al te zien was op de veerverbinding Driegoten – Weert over de Schelde.

Voor het volledige vaarschema en meer info:

www.portofantwerp.com/nl/watermobiliteit

Vragen?

veerdienstlillobrug@portofantwerp.comWaterbus Vilvoorde – Brussel bekroond

De Waterbus die via het Zennekanaal Vilvoorde met Brussel verbindt heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs gewonnen in de categorie 'Sustainable Mobility'.

Onze gelukwensen met deze welverdiende bekroning !

Alle info over deze Waterbus vindt men op http://www.waterbus.eu/nl/Een Waterbus vanuit Schoten naar de Antwerpse Haven ?

Dank zij al deze successen zit de idee van een waterbus flink in de lift. In de vorige editie van 'Verennieuws' konden we berichten over de brainstorming van burgemeesters uit het Meetjesland die graag een waterbus zouden laten varen naar Gent.

In 'Gazet van Antwerpen' van 23 juni 2017 lezen we dan weer dat de schepenen Erik Block (Schoten) en Luc Monsieurs (Wijnegem) hardop dromen van een waterbus op het Albertkanaal. Deze zou vanaf de kruising met het kanaal Dessel – Schoten naar de Antwerpse haven kunnen varen. Dit traject wordt volgens de schepenen door 1.802 werknemers uit Schoten alleen al dagelijks afgelegd. Met de verhoging van de brug van de Azijn en de afbraak van de Hoogmolenbrug in het verschiet wordt dat een lastige verplaatsing over de weg.Extra zomerse veerverbinding tussen Belgisch en Nederlands Limburg

In juli en augustus 2017 zal er een vaste dienst varen met de 'Paep van Meinecom' tussen de jachthaven 'De Spaenjerd' te Ophoven in België en het Nederlandse Stevensweert en Thorn.
Iedere woensdag, zaterdag, zondag en Belgische feestdagen zullen er 3 afvaarten per dag zijn.

Opgelet: op 26 augustus stopt het varen vroeger !

Alle details en tarieven vind je op http://www.kvns.be/nl/veerdiensten-in-limburg/ .Boek over de Durme en haar veren door André Verstraeten

André Verstraeten is voor velen van ons een goede bekende. Hij zette zich in voor het heropenen van een veerdienst over de Moervaart, een dossier waarrond het nu nogal stil is, en hij leidde al eens een excursie voor KVNS in zijn geliefde Durmestreek.

André kondigt nu het verschijnen aan van zijn boek in november 2017.

'De Durme van Tielt tot Tielrode; de meest gevarieerde Vlaamse rivier ?'

De veren over de Durme komen, met tal van nooit gepubliceerde foto's, ruim aan bod in dit boek, zo meldt ons de auteur.

Het werk lijkt ons een aanrader. We kunnen op aanvraag een pdf van de aankondigingsfolder toesturen.

Vrienden van de Vlaamse Veren hebben alvast ingetekend.

Tot 3 oktober 2017 geldt er een voorverkoopprijs van € 40 voor wie het boek afhaalt tijdens de boekvoorstelling in Lokeren op 18 november 2017 of in het bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren. Van wie voor 3 oktober intekent op het boek wordt naam en woonplaats opgenomen in de lijst van intekenaars.

Het rekeningnummer is BE52 001 22 999 0009 van vzw Durme. Dus € 40 voor 3 oktober, na die datum € 45, plus in beide gevallen eventueel € 10 verzendingskosten voor wie het boek thuis wil toegestuurd krijgen.

GR 5A verhuist van Bazel naar Kruibeke

Het Grote Routepad GR 5A 'Wandelronde van Vlaanderen' is een grote wandellus rond het oude graafschap Vlaanderen. De route is 560 km lang en is hiermee één van de langste rondwandelwegen in Europa. Het zuidelijke deel loopt van De Panne naar Antwerpen. Wegens de nieuwe wandelmogelijkheden gecreëerd door het gecontroleerde overstromingsgebied in Kruibeke werd de route hertekend en de overtocht over de Schelde verlegd van Bazel naar Kruibeke. Vandaar loopt er een verbindingstraject GR E2 naar Deurne.

Donkere wolken boven de Namourette te Namen

We hebben vernomen dat de Namourette te Namen in juni 2017 NIET in de vaart was. De Namourette vaart (of vaarde ?) op Samber en Maas waar ze 5 haltes heeft. Er varen sympathieke bootjes op, elk goed voor 12 passagiers. De Namourette kwam in 2004 in dienst.

Er zouden problemen zijn wegens een verandering in de scheepvaartreglementen van Wallonië waardoor voortaan minstens 2 bemanningsleden aan boord zullen moeten zijn.

Volg de volgende edities van Verennieuws, of neem zelf contact op met Toerisme Namen (tel. hieronder). Op 29 6 2017 kon men ons nog niet bevestigen of de sympathieke Namourettes in juli en augustus 2017 zullen varen.

 

  • Informatie: Office du Tourisme de Namur, Place de la Station, 5000 Namur

  • Contact: 0032 (0) 81 24 64 49 info@namurtourisme.be of namourette@ville.namur.beEn niet vergeten ! Maak gebruik van onze website:

www.kvns.be/vvveren/ (40 veerdiensten uit geheel België komen er aan bod)

 

Dank voor jullie belangstelling,

Walter Resseler

Coördinator Vrienden van de Vlaamse Veren

 

 

Word lid ! Stort 5 euro op BE42523080740754 TRIOBEBB

van Vrienden van de Vlaamse Veren.

Ook een gift is welkomVerennieuws juni 2017

 

Vrienden van de Vlaamse Veren

Werkgroep van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon vzw

 

Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan mensen die er om gevraagd hebben of die we reeds langer als belangstellende kennen.

Wil u uitschrijven zend dan een berichtje aan vvveren@hotmail.com met als hoofding: “geen verennieuws meer”

Mocht u belangwekkend nieuws te weten komen over de veerdiensten, dan ontvangen we dat graag op bovenstaand e-mail adres.

 

Meest opvallend in deze editie van Verennieuws is de start van de Antwerpse Waterbus, nu definitief gelanceerd vanaf 1 juli. Merkwaardig is dat ook het Meetjesland aan een waterbus naar Gent denkt. Laten we daarbij ook niet vergeten dat er reeds jaren een waterbus Vilvoorde – Brussel vaart. Verder kunnen we ons verheugen over de start van een nieuwe veerpont ter hoogte van Lillobrug in de Antwerpse Haven (nu maandag 19 juni) én van een tijdelijke veerdienst Sint-Anna tussen de Antwerpse Rechter- en Linkeroever. We beginnen dit Verennieuws echter met de veren aan onze kust, die het ook bijzonder goed doen, en sluiten af met een economische evaluatie van het veerwezen in Nederland waarbij ook de vergelijking met België gemaakt wordt.

Veel leesplezier !

 

Heuglijk nieuws uit Oostende !

In Oostende kent het veer over de havengeul een groot succes. Het stadsbestuur trekt de juiste conclusie en draagt financieel bij om op piekdagen een extra veerboot in te leggen. Een boot van DAB Vloot die normaal enkel als reserveboot aanwezig is.

De vaardagen met extra versterkte frequentie zijn alle weekends van juli en augustus, evenals de feestdagen 11 juli, 21 juli en 15 augustus.

 

De toenemende passagiersaantallen spreken boekdelen: in 2016 waren dat er al 641.211, ruim 60.000 meer dan in 2015. Zelfs kenners van Vrienden van de Voetveren bij onze Noorderburen verzekeren ons dat dit fenomenaal is. De meeste pontjes halen enkele tienduizenden passagiers, soms wel 30.000 zo meldt Wim Kusee ons. Hij kijkt met verbazing naar de cijfers van Oostende.

 

Ere wie ere toekomt ! Het veer in Oostende wordt sinds 2011 gevaren met mooie boten waarvan de livrei door de kunstenaar Roger Raveel werd ontworpen.

Maar zou deze stap gezet zijn zonder de pioniers ? Omstreeks 1998 werd de veerdienst op zelfstandige basis heropgestart door Frank Weerbrouck die hiervoor een bvba 'Link' oprichtte. Toen lag het veer reeds 30 jaar stil. Vanaf 2003 werd hij opgevolgd door Thierry Elleboudt met zijn 'Blue Link'. Indien deze mensen de vlam niet brandend hadden gehouden was er wellicht nog steeds geen veerdienst te Oostende.

 

De huidige grote toeloop heeft ook soms minder leuke gevolgen. Door het succes konden vorig jaar sommige gebruikers op bepaalde momenten niet meer overvaren met de laatste overtochten. VLOOT onderneemt daarom actie om de communicatie hierover te verbeteren. De borden werden herwerkt met een beter leesbaar vaarschema en de boten zijn uitgerust met een lichtkrant die info geeft over het aantal passagiers dat opgestapt is.

 

Nieuwpoort mag niet vergeten worden

Ook te Nieuwpoort vaart een veerboot in “Roger Raveel-livrei”. Over de IJzermonding met name.

Van waarnemers ter plaatse vernemen we dat ook hier soms een rij wachtenden staat. Toch heeft men in het najaar 2015 beslist deze veerboot enkel nog tijdens weekends en schoolvakanties te laten varen. Dus NIET op werkdagen tijdens de schoolperiodes. Een spijtige zaak! De vroegere veerdienst (voor 2011) was wellicht niet zo comfortabel, maar vaarde wel het hele jaar door 7/7.

 

Waterbus Meetjesland – Gent ??

Er leeft iets in het Meetjesland: De burgemeester van Zomergem, Tonny Vermeire, lanceert een idee die we graag zullen opvolgen.

Hij stelt een Waterbus voor die naar Gent zou varen vanuit Hansbeke via Zomergem en Lovendegem. Het is de bedoeling dat ook fietsen kunnen meegenomen worden op deze waterbus. Hij vraagt dat deze piste onderzocht wordt door Veneco, dat is een intercommunale die 14 gemeenten uit het Meetjesland met mekaar verenigd.

Een prille idee die we alle succes toewensen !

(Bron: Het Nieuwsblad 27 5 2017)

 

Dit jaar opnieuw een tijdelijk veer ter hoogte van de Lillobrug

Vrienden van de Vlaamse Veren zijn zeer verheugd dat dit veer eerstdaags opnieuw zal varen. We hernemen dan ook de info die u reeds in de vorige editie van 'Verennieuws' kon lezen. Dit keer aangevuld met het nummer waarop de veerman bereikt kan worden in de daluren waarin niet volgens het vaste schema gevaren wordt.

 

In de haven van Antwerpen zal van 19 juni tot 29 oktober 2017 het veer aan de Lillobrug opnieuw de beide oevers van het Kanaaldok verbinden. De gratis veerdienst zal 7/7 fietsers vervoeren die naar het werk gaan of een recreatieve fietstocht maken. Deze zomer dus geen excuus meer om de tweewieler niet van stal te halen.

De positieve evaluatie en enthousiaste reacties van het vorige proefproject, de actuele wegenwerken in en rond het havengebied en de nood aan een uitgebreid proefproject om meer inzicht te krijgen in het volledige potentieel gebruik van het veer zorgden ervoor dat het Havenbedrijf weer een veer laat uitvaren over het Kanaaldok. Indien dit een succes blijkt, zal het Havenbedrijf beslissen over de eventuele inzet van een definitief veer. Het Havenbedrijf wil werknemers aanmoedigen om met de fiets naar het werk te gaan.

Vaaruren:

Weekdagen: 5u-9u en 16u-19u (vaste dienstregeling) op afroep tussen 9u-16u en tussen 19u-23u

Weekend en feestdagen: tussen 5u-23u steeds op afroep

Het mobiele nummer van de veerman (voor de periodes op afroep) is:

32(0)476 57 28 29. Het staat ook op een infobord nabij de aanlegplaats van het veer.

Het veer vaart niet uit bij mist.

Voor het volledige vaarschema en meer info: www.portofantwerp.com/nl/watermobiliteit

Vragen? veerdienstlillobrug@portofantwerp.com

De Waterbus te Antwerpen

We mogen andermaal juichen, want de Waterbus te Antwerpen zal vanaf 1 juli 2017 een feit zijn.

De eerste vaarroute gaat van Hemiksem via Kruibeke naar Steenplein in Antwerpen (ponton Van Dijck). De optie van het Havenbedrijf is dus een snelle verbinding naar de stad. Er wordt maximaal ingezet op aansluitingen met de bestaande veerdiensten.

Zo ontstaan er 6 bedieningspunten: Bazel (Kruibeke) – met overzet naar Hemiksem waar de Waterbus vertrekt. Kruibeke, waar aangemeerd wordt door de Waterbus. Passagiers uit Hoboken dienen dus eerst naar de linkeroever over te zetten. Naar verluidt is deze regeling te danken aan de inzet van burgemeester Jos Stassen van Kruibeke.

De pont van Dyck aan het Steenplein is in Antwerpen beter gekend als 'De Vlotbrug'.

Deze aanlegpont werd in 2007 – 2008 volledig vernieuwd.

We hebben al drie aanlegplaatsen en twee opstapplaatsen bereikbaar met een andere veerverbinding. Hier komt er nog één: Antwerpen linker-oever. Er komt inderdaad een bijkomende veerverbinding tussen Rechter- en Linker-oever. Zie hiervoor volgend nieuws-item van dit 'Verennieuws'.

1 en 2 juli worden een feestelijk moment. Op die dagen is reserveren van je overtocht echt noodzakelijk. Bij je reservatie kan je melden dat je je per rolstoel verplaatst, of dat je een fiets wil meenemen. Reservaties en alle inlichtingen via http://www.portofantwerp.com/nl/watermobiliteit

De maand juli dient verder als testperiode voor recreatief gebruik door dagtoeristen, fietsers en mensen die de waterbus willen ontdekken.

Vanaf 1 augustus zet het Havenbedrijf in op de waterbus als een volwaardig alternatief voor het woon-werkverkeer met een afvaart elk uur. Vanaf oktober elk half uur. Op termijn zal de waterbus uitbreiden naar andere stopplaatsen en vaarwegen, o.a. richting haven.

Sint-Anna: de nieuwe tijdelijke veerdienst te Antwerpen

Hiernavolgende paragrafen zijn gebaseerd op een persbericht van de Stad Antwerpen van 16 06 2017 dat ons tijdens het samenstellen van 'Verennieuws Juni' bereikte.

Veerboot 'Schelde' zal vanaf 1 juli 2017 tot en met het voorjaar 2019 een tijdelijke veerdienst verzekeren tijdens de werken aan de Sint Anna-voetgangerstunnel.

 


Aan de Sint-Annatunnel in Antwerpen, beter gekend als de voetgangerstunnel, zullen in opdracht van de Vlaamse overheid renovatiewerken uitgevoerd worden. Om de bereikbaarheid van linker- en rechteroever zoveel mogelijk te garanderen, werd voorzien om tijdens de werken een tijdelijke gratis veerdienst in te richten. Op 1 juli 2017 gaat deze veerdienst van start.

In de 17de eeuw was er ter hoogte van het Steen een veerdienst. Deze werd  in 1959 stopgezet toen door de ingebruikname van de Sint-Annatunnel (voetgangers) en de Waaslandtunnel (auto’s) het aantal gebruikers drastisch gedaald was. 

Momenteel gebruiken elke 5 minuten gemiddeld 40 personen de Sint-Annatunnel. De werken aan de Sint-Annatunnel zouden dus een extra belasting op de verkeersstromen in Antwerpen betekenen. Om dit op te vangen werd beslist vanaf 1 juli een tijdelijke gratis veerdienst op te zetten tussen linker- en rechteroever, tussen respectievelijk de overheidssteiger Linkeroever ter hoogte van het Frederik Van Eedenplein en het ponton aan het Steen. Voetgangers, fietsers (geen bromfietsen) en rolstoelgebruikers (onder begeleiding) kunnen gebruikmaken van de veerdienst.

Deze week starten alle voorbereidingen en opleidingen met de bedoeling om de veerdienst in gebruik te nemen vanaf 1 juli 2017 tot aan de verwachte beëindiging van de werken. De volledige renovatie van de liften van de Sint-Annatunnel zelf start nog niet onmiddellijk. Gezien het om zeer gespecialiseerde werken en een unieke werf gaat, wordt de zoektocht naar een aannemer zeer zorgvuldig uitgevoerd. Begin 2018 moet er een aannemer aangesteld zijn die dan zo snel mogelijk de werken kan aanvatten. In het voorjaar van 2019 moeten beide liften volledig gerenoveerd zijn. Tot dan zal het veer in dienst blijven.

De veerdienst is voor de gebruikers volledig gratis omdat verschillende overheden middelen vrijmaken om deze unieke dienstverlening mogelijk te maken. De Vlaamse overheid betaalt het leeuwenaandeel, afgerond 900.000 euro. De inbreng in geld of prestaties van het havenbedrijf bedraagt ca 330.000 euro.

De overzetboot tussen linker- en rechteroever vaart na 58 jaar weer uit. Op mijn vraag is de start van de veerdienst vervroegd zodat Antwerpenaars vóór de werken aan de voetgangerstunnel starten, al kunnen genieten van vervoer over het water. We maakten bij het Havenbedrijf mensen vrij om deze veerdienst mee te bemannen en betalen daarnaast ook de operationele kost om het veer tijdens de zomermaanden te laten uitvaren”, zegt schepen voor haven Marc Van Peel. “Bovendien gaat de mobiliteit over het water nog verder. Vanaf 1 juli vertrekt ook de waterbus op het Steenplein. Na een testperiode zal de waterbus een betrouwbare verbinding verzorgen tussen het zuiden van de stad en Antwerpen. De Schelde wordt zo een nieuwe vervoersweg voor Antwerpenaars en wie naar Antwerpen komt.”

Samenwerking tussen verschillende partijen

Verschillende partijen in onderling overleg en onder impuls van Vlaams minister Ben Weyts en Antwerpse schepenen Marc Van Peel en Koen Kennis sloegen hiervoor de handen in elkaar.

DAB Vloot verzorgt met de Veerboot 'De Schelde' de veerdienst.

Vaarschema

Het veer wordt ingezet in een stelsel van 7 dagen op 7:

·         op weekdagen: vanaf 7.15 tot 18.45 uur (De laatste afvaart vertrekt op linkeroever om 18.25 uur en op rechteroever om 18.35 uur.) met een onderbreking van 30 minuten tussen 13 en 13.30 uur

·         tijdens weekend en feestdagen: vanaf 10.15 tot 21.45 uur (De laatste afvaart vertrekt op linkeroever om 21.25 uur en op rechteroever om 21.35 uur) met een onderbreking van 30 minuten tussen 13 en 13.30 uur.

HeHet aantal overvaarten per dag kan variëren en kan in functie van de noden en wachttijden bijgestuurd worden.

 

Ik investeer in een grondige renovatie van de Sint-Annatunnel, maar de gebruikers mogen tijdens de werken niet de dupe zijn. We bieden met het veer een comfortabel, aangenaam én gratis alternatief aan. Waarom zou je in de file gaan staan, als je over de machtige Schelde kan varen met het veer”, stelt Vlaams minister Ben Weyts. 

De stad Antwerpen is tevreden dat er een oplossing komt om rechter- en linkeroever bij mekaar te houden. Zo kunnen bewoners, bezoekers en pendelaars op een slimme manier de verbinding maken over de Schelde tijdens de renovatiewerken aan de Sint-Annatunnel”, aldus schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “Ik kijk er alvast naar uit om de overzetboot in te varen op 1 juli samen met de eerste passagiers!”

Het vaartuig

De overzetboot ‘SCHELDE’ heeft een lengte van 40,20 m, een breedte van 10,70 m en een capaciteit van 200 passagiers. Het vaartuig is in dienst sinds 1995 en destijds gebouwd op de scheepswerf SKB in Antwerpen.

Noot Vrienden van de Vlaamse Veren: De 'Schelde' werd tot en met 2015 ingezet voor de intussen (tijdelijk ?) verdwenen veerdienst Lillo – Doel over de Schelde.Economisch belang van Veerdiensten geëvalueerd in Nederland (met vergelijking met België):

Nederland kent bijna tien keer meer veren dan België. Er is dan ook een bloeiende vereniging 'Vrienden van de Voetveren', waarin wij onze inspiratie vinden. Maar er zijn ook beroepsorganisaties namelijk het Landelijk Veren Platform (LVP) en de Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland (V.E.E.O.N). Beide laatste organisaties hebben in 2016 boeiend studie werk ondersteund, waarin het economisch en maatschappelijk belang van de veerdiensten in de verf wordt gezet.

De titel van het werk luidt 'Wel-varend'. Het onderzoek is uitgevoerd door Mark Hoekstra, masterstudent van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De nodige linken om deze studie en de samenvatting te downloaden kunnen aangevraagd worden bij onze redactie: vvveren@hotmail.com

Er werd ook een vergelijking gemaakt met ons land: “In België bestaan ‘slechts’ 39 veerdiensten die bijna allemaal in handen zijn van de overheid. Ten tijde van de Franse overheersing kwamen alle veerrechten toe aan de staat. De veerdiensten die in handen zijn van de overheid zijn gratis. Deze veerdiensten worden uitbesteed aan particuliere veermannen. Op die manier kan de veerdienst slechts door één persoon worden geëxploiteerd in plaats van met meerdere personen. Over het algemeen hebben de Belgische veerdiensten een recreatief karakter. Enkel de veerdiensten die geëxploiteerd worden door DAB Vloot, een Belgische overheidsinstantie, kunnen worden gezien als utilitaire veerdienst.”

Gunstige cijfers Rupelveren

We kunnen aan het voorgaande gerust toevoegen dat ook die particuliere veermannen mooie cijfers kunnen voorleggen: Neem nu de veren over de Rupel: passagiersaantallen in 2016 te Schelle – Wintam: 77.000 tussen Boom en Klein Willebroek 70.000. Deze cijfers vernamen we tijdens het sectormoment Rupel georganiseerd door Toerisme Rupelstreek en Scheldeland op 14 juni 2017.

Gratis Vakantieboek 'Scheldeland, jouw vakantieland'

Vrienden van de Vlaamse Veren vinden het erg fijn dat de toeristische sector de veerdiensten de aandacht geven die ze verdienen. Zo ook weer in dit gratis vakantieboek 'Scheldeland, jouw vakantieland'. Een aanrader, aan te vragen via:

http://www.scheldeland.be/nl

Tot slot:

Nog steeds in ons aanbod !

In 2016 kwam 'Overzetveren in de Benelux' 8e editie van de pers.

Nog steeds actueel en met zijn beperkte oplage een echt collectors-item.

Nieuw ! Vanaf heden tot uitputting stock nemen wij de verzendingskosten op ons !

De gids is bij ons te koop aan 10 € inclusief verzending in België.

 

Stort 10 € op rekening IBAN BE42 5230 8074 0754, BIC TRIOBEBB

op naam van Vrienden van de Vlaamse Veren, Antwerpen

met mededeling 'verengids', en het boekje + kaart worden zo spoedig mogelijk opgestuurd.

 

En niet vergeten ! Maak gebruik van onze website:

www.kvns.be/vvveren/ (37 veerdiensten uit geheel België komen er aan bod)

 

Dank voor jullie belangstelling,

Walter Resseler

Coördinator Vrienden van de Vlaamse Veren

 

 

Word lid ! Stort 5 euro op BE42523080740754 TRIOBEBB

van Vrienden van de Vlaamse Veren.

Ook een gift is welkom !Verennieuws april 2017

 

Vrienden van de Vlaamse Veren

Werkgroep van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon vzw

 

Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan mensen die er om gevraagd hebben of die we reeds langer als belangstellende kennen.

Wil u uitschrijven zend dan een berichtje aan vvveren@hotmail.com met als hoofding: “geen verennieuws meer”

Mocht u belangwekkend nieuws te weten komen over de veerdiensten, dan ontvangen we dat graag op bovenstaand e-mail adres.Beste verenvrienden, in deze aflevering brengen we heuglijk nieuws over de Waterbus Vilvoorde – Brussel. Wat de Antwerpse Waterbus betreft kijken we nog altijd uit naar nieuws, dat we jullie zeker zullen brengen zodra het ons ter ore komt. We openen met een blik op een aantal seizoensgebonden veerdiensten.

Enkele seizoensgebonden veerdiensten in de kijker: (alle details op www.kvns.be/vvveren/ )

Rupelmonde – Hingene (Wintam) over de Schelde vaart in april, mei, juni en september op zaterdagen, zon- en feestdagen en brugdagen, in juli en augustus dagelijks. Vorig jaar kregen we eind augustus heel wat mails van veergebruikers die graag zouden zien dat het veer gedurende een langere periode dagelijks zou varen, om het te gebruiken in woon-werkverkeer, of gewoon om op familiebezoek te gaan en andere doordeweekse verplaatsingen te maken. Vrienden van de Vlaamse Veren nam contact met de burgemeesters van Bornem en van Kruibeke. We ontvingen van beide burgemeesters steunbetuigingen voor deze idee.

De idee leeft nog steeds. Zo vernamen we dat de burgemeester van Kruibeke, Jos Stassen, tijdens een infoavond, einde februari 2017 georganiseerd door de gemeente ivm een nieuw mobiliteitsplan openlijk de wens geuit heeft om er alles aan te doen om de diensturen van bovengenoemde veerdienst uit te breiden.

Een sympathiek met mankracht aangedreven kabelpontje is dat van Idegem over de Dender.

Het is enkel in de vaart op zon- en feestdagen in de maanden mei tot en met september van 13 u tot 19u.

Dit gratis pontje wordt georganiseerd door het Provinciaal Domein De Gavers. Nieuw is dat de stad Geraardsbergen participeert in de uitbating.

Een andere veerverbinding die niet het hele jaar 7/7 vaart is Nieuwpoort – Lombardsijde over de IJzermonding (enkel in de weekends, op feestdagen en enkel tijdens schoolvakanties dagelijks). Zo ook de veerdiensten op de Leie en de meeste veerponten in Limburg en Wallonië.

Waterbus Vilvoorde – Brussel
Programma van 1 mei tot 31 oktober 2017: vaarseizoen Waterbus

In 2017 vaart de Waterbus
ALLE weekdagen van maandag tot vrijdag van 1/05 tot 30/06 en van 16/08 tot 31/10.
En
7 dagen op 7 van 1/07 tot 15/08 - van 09:00 tot 18:00.

De Waterbus is klokvast, comfortabel en filevrij en vaart tussen Vilvoorde-Steenkaai en Brussel-centrum.
Haltes: Brussel-centrum (
Beco of Akenkaai) - Van Praet (Laken) - Neder-over-Heembeek (Heembeekkaai) - Vilvoorde - Drie Fonteinen - Vilvoorde-centrum (Steenkaai).
De haltes liggen nabij trein-, tram- en bushaltes, publieke parkings (Heembeekkaai), commerciële centra (Docks Bruxsel, ...), park Drie Fonteinen, woonwijken (Up-site woontoren) en evenementen (Brussel Bad). Een volledig vaartraject duurt 55 min.
Je kan de Waterbus gebruiken voor een uitstapje naar de hoofdstad. Scheep in met je fiets en maak er een vaar- & fiets-combinatie van of ga met de Waterbus op ontdekking naar de rand en park Drie Fonteinen.

Fiets
gratis aan boord.
Dienstregeling, tarieven en reservatie:
www.waterbus.eu

Brug van de azijn in Merksem. Het verhaal van een tijdelijke veerverbinding, een voorstel dat waarschijnlijk wordt afgewezen.

Overgenomen uit : GvA 28 3 2017

De brug over het Albertkanaal die de Bisschoppenhoflaan in Deurne verbindt met de Bredabaan in Merksem wordt vanaf juli voor negen maanden afgesloten voor alle verkeer. De brug wordt verhoogd in het kader van de modernisering van het Albertkanaal. Zowel het autoverkeer, als voetgangers en fietsers, moeten vanaf juli via de Theunisbrug aan het Sportpaleis de oversteek maken.

Karin Staes (Groen), districtsschepen van Jeugd in Merksem, en verschillende Merksemse scholen zijn bezorgd om de veiligheid van de kinderen die de brug gebruiken om naar school te gaan. “Voor ouders met kleine kinderen of voor scholieren die zelfstandig naar school gaan is de omleiding via de brug aan het Sportpaleis geen veilig alternatief”, vindt Staes. “De Theunisbrug is in slechte staat en niet verlicht. De verkeerssituatie rond het Sportpaleis is nu al ongelofelijk druk en met de afbraak van de Brug van den Azijn zal het alleen maar drukker worden”.

Om de hinder te beperken en de veiligheid te garanderen vraagt Groen het stadsbestuur om te onderzoeken of een veerpont of een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug een oplossing kan bieden.

Dat vraagt ook Piet Bellens, directeur van het Sint-Eduardusinstituut in Merksem. “Als die brug negen maanden wordt afgesloten is dat een ramp. We liggen vlakbij de Brug van den Azijn en veel van onze leerlingen komen uit Deurne. We maken ons grote zorgen, want het alternatief dat wordt aangeboden is niet veilig. Dat wordt chaos en een hoop miserie. Daarom zijn ook wij vragende partij voor een veerpont of een tijdelijke fietsersbrug.”

Alternatief onhaalbaar”

Groen diende hiervoor een motie in op de Antwerpse gemeenteraad. “Het gaat in totaal om 63 meter”, zegt Groen-gemeenteraadslid Wouter Van Besien. “Verschillende voorbeelden in binnen- en buitenland tonen aan dat zo’n brug snel en efficiënt kan worden aangelegd.”

Schepen van Mobiliteit Koen ­Kennis (N-VA) vraagt aandacht voor de praktische haalbaarheid. “Een brug moet hoog genoeg zijn zodat de schepen er nog onderdoor kunnen”, zegt hij. “Dat is niet haalbaar. Een veerpont is onderzocht, maar gezien het Albertkanaal zo’n drukke vaarroute is, wordt het moeilijk om elk kwartier over te steken en dus is ook dat niet haalbaar. We zullen er natuurlijk wel op toezien dat de omleidingen op een veilige manier georganiseerd worden en we zullen ook ingrijpen wanneer dat niet het geval is.”

Tot zo ver de Gazet van Antwerpen.

Is het wel waar dat een veerverbinding niet kan op een drukke vaarroute?

Vrienden van de Vlaamse Veren stak zijn licht op bij onze Nederlandse zustervereniging,

Vrienden van de Voetveren. Hier het antwoord van Wim Kusee:

Dag Walter,
Voorbeelden zijn er talloze.
Bij mij in de buurt zijn achtereenvolgens alle bruggen over de Gouwe langdurig voor onderhoud afgesloten geweest. Daar heeft van Leersum uit Woubrugge een klein pontje ingezet voor voetgangers en fietsers. Tijdens schooluren en piekuren was het behoorlijk druk, je moest zelfs wachten op je beurt.
De Gouwe loopt van Gouda naar Alphen aan den Rijn. Het ging achtereenvolgens om de bruggen in Waddinxveen, Boskoop, Alphen aan den Rijn.
De Gouwe is hoofdvaarweg voor de binnenvaart die van Rotterdam naar Amsterdam vaart, tevens zijn er kerosine tankers voor Schiphol en containerschepen naar de containeropslag in Alphen aan den Rijn. Nooit sprake geweest van veiligheidsproblemen. Ja, soms moest de pont even wachten op de beroepsvaart (voorrangsregeling), nou ja, dat was dan jammer voor de fietsers.

Vaste ponten denk ik aan de grote pont bij Maassluis over de Nieuwe Waterweg. Daar komen grote zeeschepen, die hebben echt voorrang. Toch vaart de pont.

Ik heb twee foto's van Waddinxveen bijgevoegd. Je ziet dat het druk is. Je ziet ook de binnenvaart, waar het pontje dan even op moet wachten.

Een eventuele tijdelijke pont in het Albertkanaal zou natuurlijk over marifoon moeten beschikken om met de langskomende beroepsvaart te kunnen communiceren, maar volgens mij hebben alle boot-exploitanten die wel.

Hartelijke groeten
Wim Kusee

Schelde oversteken met fiets of rolstoel

Ons lid Luc De Rop geeft een tip: raadpleeg http://fietsersliften.wegenenverkeer.be/

Je zal dan alvast zien dat er gewerkt wordt aan de Kennedy-fietstunnel, zeker tot en met 1 juni. Bovendien zijn de fietsersliften van de Sint-Annatunnel ook niet altijd beschikbaar.

Toch is er helemaal geen sprake meer van een vervangende veerdienst aan de Antwerpse rede. Behalve dan die ene dag: tijdens de 10 miles & Marathon. Maar O wee als je dan met een fiets de Schelde zou willen dwarsen!

Vrienden van de Vlaamse Veren plaatste onderstaande tekst op onze Facebookpagina:

Tijdelijk veer 23 april 2017 – Antwerp 10 miles & Marathon

 

Op 23 april 2017 is er een tijdelijke veerdienst verzorgd door VLOOT naar aanleiding van de Antwerp 10 miles & Marathon. Tussen 10u en 19u zijn er gratis veerboten voor VOETGANGERS (fietsen uitdrukkelijk NIET toegelaten). Ze vertrekken aan het ponton Steenplein te Antwerpen en leggen aan kant Linkeroever aan de Palingsteiger ter hoogte van de Thonetlaan.

Fietsers en gemotoriseerde tweewielers: Opgelet ! De veerdiensten Hoboken – Kruibeke en Hemiksem – Bazel zijn voor u de enige mogelijkheden om die dag nabij Antwerpen de Schelde over te steken. De Sint-Annatunnel is op 23 april uitsluitend bestemd voor voetgangers, vanwege de verwachte drukte. De liften in de Kennedy-fietstunnel zijn tot zeker 1 juni buiten dienst wegens renovatie. Sowieso zou er daar een capaciteitsprobleem zijn.

Dat de tijdelijke veerdienst naar Antwerpen-Linkeroever bij evenementen een groot succes is blijkt uit bijgaande foto's van enkele jaren geleden. (Zie onze Facebookpagina voor de foto's).

Gastrubriek

Overgenomen uit: Nieuws uit Doel - Nieuwsbrief van 20 april 2017

Hervatting veerdienst tussen Lillo en Fort Liefkenshoek: zinloos zonder aanlegplaats in Doel

Binnenkort wordt de aanlegsteiger van Fort Liefkenshoek helemaal vernieuwd en vergroot en zal de veerdienst tussen Lillo en Fort Liefkenshoek operationeel zijn. De frequentie van de veerdienst tussen Liefkenshoek en Lillo zal ook "opgevoerd" worden, aldus minister Ben Weyts. Dat moet het woon-werkverkeer meer over het water laten lopen en het toeristische karakter van Fort Liefkenshoek verder helpen uitspelen. Vreemd genoeg wordt daarbij met geen woord meer gerept over de aanlegsteiger in Doel die gewoon aanwezig is en tot voor kort (alleen al tijdens de weekeindes) de verbinding maakte voor tienduizenden mensen tussen Doel en Lillo.

Het veer Lillo-Doel vaarde (voorlopig?) de laatste keer uit op de Scheldewijding vorig jaar [2016]. Het werd officieel opgedoekt omwille van veiligheidsredenen (de drukke bevaring van de Schelde ter hoogte van het Deurganckdok), maar het is voor iedereen duidelijk dat de werkelijke reden paste in het verder doodknijpen van het weerbarstige Scheldedorp. Wie al eens het veer heeft genomen aan het veel drukker bevaren IJ in Amsterdam kan moeilijk geloven dat het handvol schepen dat per uur de Schelde op- of afvaart een belemmering zou vormen voor een veerdienst. Als dat zo zou zijn is er een ernstig probleem met de maturiteit van onze kapiteins.

Doel is op vlak van toerisme - of men dat nu graag hoort of niet - de absolute Wase topper. Een extra verbinding met Doel zou ook voor Liefkenshoek zelf een meerwaarde betekenen dat er zonder verbinding met Doel maar wat treurig bij ligt. Volledig geïsoleerd in de Haven, te midden van fabrieken en wegen en met amper parkeerplaatsen in de omgeving. Ook Lillo kan alle extra toeristische initiatieven gebruiken om de horeca aldaar - die onder zware druk staat van het dalende aantal bezoekers - opnieuw meer leven in te blazen.

Ook op vlak van woon-werkverkeer zou het moeilijk te begrijpen zijn dat de bijna 1000 werknemers van de Kerncentrale géén gebruik zouden kunnen maken van deze faciliteit. Hetzelfde argument geldt voor de MPET-terminal, gelegen op wandelafstand van de aanlegsteiger.

 

 

 

 

Nog steeds in ons aanbod !

In 2016 kwam 'Overzetveren in de Benelux' 8e editie van de pers.

Nog steeds actueel en met zijn beperkte oplage een echt collectors-item.

Nieuw ! Vanaf heden tot uitputting stock nemen wij de verzendingskosten op ons !

De gids is bij ons te koop aan 10 € inclusief verzending in België.

 

Stort 10 € op rekening IBAN BE42 5230 8074 0754, BIC TRIOBEBB

op naam van Vrienden van de Vlaamse Veren, Antwerpen

met mededeling 'verengids', en het boekje + kaart worden zo spoedig mogelijk opgestuurd.

 

En niet vergeten ! Maak gebruik van onze website:

www.kvns.be/vvveren/ (37 veerdiensten uit geheel België komen er aan bod)

 

Dank voor jullie belangstelling,

Walter Resseler

Coördinator Vrienden van de Vlaamse Veren

 

 

Word lid ! Stort 5 euro op BE42523080740754 TRIOBEBB

van Vrienden van de Vlaamse Veren.

Ook een gift is welkom !

 

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.