Home > Projecten > VVVeren >

VVVeren

Vrienden van de Vlaamse Veren

 

Vrienden van de Vlaamse Veren is een werkgroep van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon v.z.w.

Veren maken deel uit van het landschap. Zij verzorgen de oeververbinding over grote en kleine waterwegen en laten de natuurliefhebber te voet of per fiets op een eenvoudige, rustige wijze het landschap tussen de diverse veerponten verkennen.

Wilt u ons contacteren ? Vragen of opmerkingen over de informatie over veerdiensten op deze website ?

vvveren@hotmail.com . U wordt geholpen door vrijwilligers, wij zijn geen overheidsdienst, maar streven naar een zo volledig mogelijke informatie over alle veren in ons land.

 

 

Vrienden van de Vlaamse Veren hebben nu ook een facebookpagina.

 

Ben je ook op Facebook ? Neem eens een kijkje door hieronder te klikken:

 

 vrienden vlaamse veren  en vind onze pagina leuk !

 

8e editie van de gids 'Overzetveren in de Benelux' is uitgekomen in februari 2016

 

8e editie 'Overzetveren in de Benelux' rolt van de pers:

 

De vorige editie van 'Overzetveren in de Benelux' dateert alweer van 2012. Hoog tijd om de gegevens te actualiseren.

Het resultaat is een fraai boekje dat mag gezien worden. De kaft is geïllustreerd met een foto van een pontje op zonne-energie. De uitgave wordt verzorgd door de Nederlandse 'Vrienden van de Voetveren'.

Traditiegetrouw droeg Vrienden van de Vlaamse Veren bij aan het samenbrengen van de Belgische gegevens. Er werd door ons ook fotomateriaal geleverd. Zo opent het Belgische gedeelte met een fraaie foto van de 'Namourette' op de Samber. Daarnaast nog foto's van drie Vlaamse ponten en van het elektrisch kabelveer in het Ter Kamerenbos te Brussel.

Er zit een losse uitplooibare overzichtskaart bij het boekje en het bevat bovendien een meer gedetailleerde kaart voor elke Nederlandse provincie alsook voor België en Luxemburg. Een plaatsnamenregister maakt alles in een oogwenk toegankelijk. Praktisch is ook de grafische lay-out van de kaarten die meteen laat zien of het om een autoveer, fiets- en voetveer of om enkel een voetveer gaat. En dank zij een kleurcode zie je meteen of het veer het hele jaar vaart, of enkel in de zomer. Uiteraard bevat het boekje tal van foto's van Nederlandse ponten, van de grote jongens die naar de Waddeneilanden varen tot de kleinste zelfbedieningspontjes. Er staan ook foto's in met een originele invalshoek. Ze zijn het resultaat van diverse fotowedstrijden van de vereniging. B.v. 'fotografeer eens een pontje zonder pontje'.

 

Het boekje is echt een collectors item: door verminderde vraag wegens internetgebruik is de oplage dit keer beperkt tot 1000 ex. Dus op = op.

 

Welgeteld 336 veerponten worden in de gids vermeld.

Voor Nederland zijn dat er 299 waarvan 62 autoveren, 163 fiets-/voetveren, 64 voetveren,

6 veerdiensten in lengterichting en 4 watertaxi's.

Voor België worden in het totaal 36 veren vermeld: 3 autoveren, 27 fiets-voetveren, 5 voetveren en 1 in lengterichting (de Waterbus Vilvoorde – Brussel).

In het Groot-Hertogdom Luxemburg bevindt zich één autoveer.

 

De Waterbussen die aangekondigd zijn voor het Antwerpse worden als 'project' vermeld.

Voor de drie voetveren van Sint-Laureins is dat eveneens het geval, maar zoals u kon lezen zijn die inmiddels in gebruik.

 

Bestel nu je exemplaar van de Benelux Verengids !

 

De gids is bij ons te koop aan 10 € + 2 € kosten voor verzending in België

 

Stort 12 € op rekening IBAN BE42 5230 8074 0754, BIC TRIOBEBB

op naam van Vrienden van de Vlaamse Veren, Antwerpen

met mededeling 'verengids', en het boekje + kaart worden zo spoedig mogelijk opgestuurd.

 

Onze Nederlandse lezers die het boekje wensen aan te schaffen verwijzen we graag door naar de Vereniging Vrienden van de Voetveren: info@voetveren.nlwww.voetveren.nl

 

 

 

15 jaar Vrienden van de Vlaamse Veren !

Allen welkom

Terugblik op de Veertoer 2015 met Ingrid Veerman ter gelegenheid van ons 15-jarig bestaan. Foto's van Jan Cuypers, video van 'Invisible events' en natuurlijk een optredentje van onze Troubadour !
Prik deze datum al vast: zaterdag 14 november omstreeks 20 u in Den Hopsack,

Grote Pieter Potstraat 24, 2000 Antwerpen.

Zangeres Ingrid Veerman ging voor ons de Veertoer op van 2 tot 12 juli 2015

Verslag Terugblik Veertoer 2015 in Den Hopsack op 14 november (door Walter Resseler)

 

De sfeer was goed, veel belangstellenden, gesprekken in de zaal achteraf.

 

Een geslaagde avond.

 

Dank aan alle medewerkers !

 

Eén van de jongste deelnemers bezorgde ons een gedicht, ter plekke geschreven tijdens het gebeuren:

 

Schipper, mag ik ?

 

dit heen-en-weergaan wordt

hier waar het water weg is

een stilstaan bij de golven

we dobberen op wolken

 

ik zoek geen vaart in oververen

ze hoeft ook niet gevonden

 

_ ello cuypers

 

 

 

 

Innen veergeld voorlopig van de baan:

 

Ir. Leo Clinckers beantwoorde ons schrijven waarin we onze bezorgdheid geuit hebben over het mogelijke innen van veergeld. Het is inderdaad zo dat de Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) de financiering van de veerdiensten onderzoekt. (Ir. Leo Clinckers is gedelegeerd bestuurder van W&Z). Enkele citaten uit het antwoord: “De benadering die thans voorgelegd wordt, is er één waarbij W&Z zoekt naar cofinanciering zodat voor de gebruikers de toestand ongewijzigd blijft. W&Z heeft het overleg met de betrokken gemeenten en provincies hierover opgestart.” Met andere woorden: geen veergeld voor de gebruikers van de veren, wel een vraag aan andere overheden om deel te nemen in de kosten (VVVeren).

Nog een citaat uit de brief: “De functie van de veren is in de loop der decennia geëvolueerd van een louter utilitaire functie naar een functie waarin recreatie en toerisme een steeds belangrijkere plaats innemen. Het belang hiervan varieert van plaats tot plaats. Het is hierbij steeds de bedoeling geweest in de verdere besluitvorming rekening te houden met de verschillende gebruikersgroepen van de veerdiensten.”

De heer Clinckers vermeldt verder dat de kosten voor zijn organisatie W&Z aanzienlijk zijn: 2,9 miljoen euro in 2012 voor de betaling van de uitbaters (veermannen). Daar komen o.m. de kosten voor de infrastructuur bij. Terecht verwijst hij naar de bijzondere inspanningen van de afgelopen jaren voor de modernisering van de infrastructuur om de kwaliteit en het comfort te verhogen. Wij kunnen bevestigen dat W&Z fier mag zijn op de nieuwe vlotsteigers.

    Voor meer details verwijzen we naar de rubriek 'Verennieuws' op deze website

En dit was ons standpunt bij de aanvang van de publieke discussie over veergeld:

Veergeld ? Geen goed idee !

Waterwegen en Zeekanaal NV onderzoekt de mogelijkheid van veergeld te innen.

Als Vrienden van de Vlaamse Veren vinden we dit geen goed idee.

Op 10 januari 2013 stuurden we een brief aan gedelegeerd bestuurder Leo Clinckers met deze argumentatie:

We willen verwijzen naar het Koninklijk Besluit van 21 november 1975 dat de verplichting om veergelden te betalen afschafte met ingang van 1 januari 1976.

Voor zo ver ons bekend is dit K.B. nog steeds van kracht.

 

We willen ook herinneren aan de argumentatie die destijds bij het tot stand komen van dat K.B. aangehaald werd: “Overwegende dat het een anachronisme is, in deze tijd veergelden te eisen voor het gebruik van een openbaar veer waar normaal zou moeten kunnen beschikt worden over een vaste en kosteloze oeververbinding.”

Dit gaat nog steeds op !

 

We vermoeden dat de inning van veergelden op de veerboten gaat leiden tot ongemak voor de gebruikers, dat het onnodig tijdverlies met zich gaat brengen en dat de veiligheid in het gedrang komt als de veerman zich niet enkel met zijn boot en met het in- en uitstappen van passagiers moet bezig houden, maar bovendien ook nog ticketten zal moeten uitreiken en gelden innen. We denken dat deze kosten niet zullen opwegen tegen de geringe opbrengst van het veergeld.

 

Het is ons bekend dat in Nederland nog vaak veergeld geïnd wordt, maar daar wil men juist afstappen van dit systeem, daar het veergeld toch nooit alle kosten kan dekken.

 

 

Intussen werpt Waterwegen en Zeekanaal in de pers op dat iedere overzet 4 à 5 euro zou kosten.

Dit is geen goede redenering: een volle boot overbrengen kost evenveel als een halfvolle boot. Mensen afschrikken door veergeld te innen levert dus niets op.

Het toerisme rond veren levert echt wel geld op: bedenk maar hoe veel mensen uitgeven in de Horeca bij een uitstap.

 

Ook de verplaatsingen met de auto kosten de belastingsbetaler geld: volgens een recente studie 950 euro jaarlijks per inwoner van ons land.

 

Hieronder enkele links naar video's en artikels waaruit blijkt dat we heel wat medestanders hebben tegen het veergeld in de vorm van verantwoordelijken voor het toerisme en plaatselijke politici:

 

http://www.gva.be/regio-antwerpen-zuid/boom/weldra-betalen-voor-veerdiensten-2.aspx

http://www.tvoost.be/nl/2013-02-15/pendelaars-willen-niet-betalen-voor-veerdienst/#.USD1w_JbV8E

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130213_00468680

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20130214_00469880

 

en niet in het minst: onze reactie in de pers:

 

http://www.gva.be/regio-antwerpen-zuid/boom/vrienden-vlaamse-veren-geen-betalende-veerdienst.aspx

September 2010 bestaan we 10 jaar

We vierden dit op 11 september 2010 - kijk in de rubriek 'evenementen' voor het verslag en reacties.

 

 

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.