Verplaatsingen tussen de rechter- en de linkerscheldeoever en vice-versa zijn in Antwerpen een heikel probleem geworden voor de niet-gemotoriseerde reizigers.
De liften van de Sint-Annatunnel laten het afweten, de roltrappen liggen ook soms stil wegens onderhoud (tegenwoordig elke donderdag naar verluidt). De Kennedy-fietstunnel is tijdelijk buiten gebruik wegens instortingsgevaar van het plafond boven de inkom.
Tot overmaat van ramp gaat dit verlengde weekend, van 30 oktober tot 1 november de Brabo-tramtunnel dicht wegens dringend onderhoud.

Zo blijft er enkel de Waterbus over en het Sint Annaveer.
Enig soelaas komt er doordat er op het laatste nippertje bekend gemaakt werd dat het veer tijdens dit weekend een uur vroeger zal beginnen varen, en ook langer zal varen dan gebruikelijk op andere weekend- en feestdagen. Zie: www.agentschapmdk.be/nl/veerdiensten/veerdienst-sint-anna

Als Vrienden van de Vlaamse Veren zijn we benieuwd of dat zal volstaan om de nood te lenigen.
Het had minstens mogelijk moeten zijn twee veerboten in te leggen en zo de frequentie op te drijven. Iets dergelijks hangt in de lucht, maar het kan blijkbaar nog niet, net nu de nood het hoogst is.

Een overzicht van de laatste ontwikkelingen in dit dossier:

Ereschepen Marc Van Peel heeft via Gazet van Antwerpen zijn stem laten horen op 28 oktober jl.
Als bewoner van linkeroever klaagt hij de hele situatie aan.
Dat dit extra gevoelig ligt bij hem komt wellicht doordat zijn vader zo’n mooi rijk gestoffeerd boek geschreven heeft over de oeververbindingen:
E. Van Peel. Van oever tot oever aan de Schelde te Antwerpen. 1969, Halewijn, Antwerpen.
Dit werk kan geraadpleegd worden bij Vrienden van de Vlaamse Veren. Het zit in onze documentatieverzameling.

Uit heel andere hoek werd er de jongste weken aktie gevoerd door militanten van de PvdA.

Eveneens op 28 oktober bracht dezelfde krant het antwoord van minister Lydia Peeters op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) in de commissie Mobiliteit waarin voorzichtig de mogelijkheid geopperd wordt om het Sint Annaveer frequenter te laten varen.
“Het veer vertrekt nu aan iedere oever om de 30 minuten, ongeveer 15 min heen en 15 min terug”, zegt de minister. “Door een extra veerboot in te zetten, reizen onder meer fietsers op drukke momenten vlot tussen beide oevers. Ik verwacht nog enkele antwoorden van mijn administratie. Kan er een veerboot snel worden ingezet en is er bemanning? Als het kan, wil ik snel schakelen.” 

Dat is waar we als Vrienden van de Vlaamse Veren al lang voor pleiten.
Om een actuele politieke slogan te parafraseren willen we uitroepen:
Antwerpen heeft veerkracht nodig !