Vrienden van de Vlaamse Veren

Vrienden van de Vlaamse Veren is een werkgroep van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon v.z.w. en is gevestigd in de Van Peltstraat 16 te 2018 Antwerpen.

Veren maken deel uit van het landschap. Zij verzorgen de oeververbinding over grote en kleine waterwegen en laten de natuurliefhebber te voet of per fiets op een eenvoudige, rustige wijze het landschap tussen de veerponten verkennen.

Christel te Boom (foto Cees de Bijl)

Doelstelling

De Vrienden van de Vlaamse Veren komen op voor het in de vaart houden van veerdiensten. Overzetveren helpen fietsers en voetgangers een korte weg te volgen en drukke wegen te vermijden. Hierdoor dragen ze bij aan een milieuvriendelijke mobiliteit. We willen de Belgische veren promoten zowel voor dagelijks gebruik en ook als recreatief transportmiddel en pleiten voor het (her)inrichten van veerdiensten waar dat nodig is. We ijveren voor comfort en veiligheid van de veergebruikers. Daartoe werken we samen met de Vereniging van Zelfstandige Veermannen. We treden ook op als gesprekspartner met de lokale en de Vlaamse Overheid, in het bijzonder met het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en de Vlaamse Waterweg n.v.
Ook de studie van de veren als historisch transportmiddel staat op ons programma.

Heeft u vragen of opmerkingen over de informatie over veerdiensten op deze website? Dan kan u ons steeds contacteren.
U wordt geholpen door vrijwilligers, wij zijn geen overheidsdienst, maar streven naar een zo volledig mogelijke informatie over alle veren in ons land.

Onze werkgroep is ook actief op Facebook en sinds april 2020 kan je dankzij onze medewerker Tommy Boerema filmpjes van veerponten en waterbussen bekijken op YouTube, met deze link: www.youtube.com/@vvveren