Actiepunten: Wat willen we nog verwezenlijkt zien?

Algemeen

We hebben bij de De Vlaamse Waterweg N.V. gepleit voor een eenvormige informatie over de veren en voor vlotsteigers die de toegankelijkheid bevorderen.
Bij alle veren van het Scheldebekken werden intussen vlotsteigers ingevoerd. Ook kwamen er informatieborden. De bewegwijzering naar veren toe kan soms nog verbeterd worden. Dit dient te gebeuren in samenwerking met lokale besturen. Verder vragen we aan elk veer een schuilhuisje voor de wachtende passagiers.

Andere specifieke wensen

  • We zijn zeer tevreden over de heropening van de veerdienst Rupelmonde – Wintam. Hier vaarde tot in de jaren ’60 ook reeds een veerdienst, bijgenaamd ‘De vliegende geit’. Oudere inwoners uit de streek herinneren zich die nog met veel plezier. We drukken nu de wens uit dat dit veer het hele jaar door, 7 dagen op 7 zou varen. Momenteel vaart het veer slechts in weekends en op feestdagen tussen april en september, en dagelijks in juli en augustus. Het veer hetzelfde uurrooster geven als de andere veerdiensten in de streek zou duidelijkheid scheppen en verwarring bij de passagiers vermijden.
  • Uitbreiding van de Waterbus Antwerpen tot Doel, zodat er terug als driehoeksveer gevaren wordt tussen Doel, Lillo en Liefkenshoek.

Hoe werken we hieraan?

We hadden een inbreng bij het opstellen van het ‘Beleidsplan waterrecreatie en –toerisme’ door de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Waterwegen en Zeewezen (Nu De Vlaamse Waterweg N.V.). De bevoegde Vlaamse ministers van Openbare Werken en Mobiliteit en deze van Toerisme werden door ons aangeschreven en reageerden positief.

Motie Moervaart

Na een uiteenzetting door André Verstraeten van vzw Durme op onze viering van 11 september 2010 volgde spontaan een handtekenactie van de deelnemers. 45 mensen zowel uit Vlaanderen als uit Nederland ondertekenden deze motie.

“Sint-Amands 11/9/2010
Ondergetekenden, aanwezig op de viering 10 jaar vereniging “Vrienden van de Vlaamse Veren’ verzoeken u een zelfbedieningsveer in te richten op de historische plek Pieter Heydensveer te lokeren over de Moervaart”

Deze motie werd bezorgd aan Minister Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobilitieit & Openbare Werken, Afdeling Bovenschelde van Waterwegen & Zeekanaal en het College van Burgemeester en Schepenen van Lokeren.