Molenzorg

KVNS verkoopt Keeses molen.

Reeds sinds 1950 was de KVNS eigenaar van de Keeses molen in Kasterlee. In 2010 werd met de gemeente Kasterlee en KVNS overlegd over de toekomst van de Keesesmolen. Aanleiding vormden de bouwplannen voor een appartementencomplex op 35 meter van de molen, recht in de overheersende windrichting. Deze hoogbouw en het nabij gelegen bos vormen een hypotheek op de toekomst van de windmolen in die zin dat door deze storende elementen in de directe omgeving van de molen de windvang wordt gehinderd. Door een sterke reductie van de windvang betekent dit ook dat de molen niet op volle kracht kan draaien. Tevens gaat het landschappelijk karakter, een molen binnen een landschap, hierdoor verloren.

Eind 2010 werden onderhandelingen tussen de gemeente Kasterlee en KVNS opgestart om de Keesesmolen te verkopen aan Kasterlee, hetgeen in 2011 ook gebeurde.

Oprichten van een molenfonds
Met de verkoop van de Keeses molen werd een molenfonds opgericht om in de toekomst bedreigd molenerfgoed in de mate van het mogelijk te vrijwaren van sloop of teloorgang.

KVNS koopt de Gansakkermolen aan
In 2014 kocht KVNS een nieuwe molen, de Gansakkermolen in Geel, voordien eigendom van Dieter Borngräber. Deze molen was gedeeltelijk ontmanteld en ingepakt, omdat ze in een goedgekeurde verkaveling terecht was gekomen. Vrij spoedig na de aankoop door KVNS werd een stedenbouwkundige aanvraag goedgekeurd voor de verplaatsing van deze molen naar Sint-Amands en de oprichting van een ondergrondse constructie. Deze “holle” molenberg zal in de toekomst het Vlaams centrum voor Molinologie huisvesten. In april 2016 werd de Gansakkermolen naar Sint-Amands verplaatst. Nu wordt een beheersplan en een aanvraag opgemaakt om het statuut van Open Erfgoed te bekomen. Zodra dit is goedgekeurd wordt gestart met de opmaak van het restauratiedossier voor de molen.