PUBLICATIES

In samenwerking met de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant (VHKB) gingen Filip Hooghe, Marc Peelman en Luc Rochtus de uitdaging aan om de geschiedenis van de Steenovens te Sint-Amands in de archieven te gaan uitpluizen. Het resultaat van dit wetenschappelijk historisch onderzoek is een lijvige studie over de geschiedenis van “onze” Steenovens.
U kan het boek bestellen via KVNS, Meirstraat 34, 2890 Oppuurs: – via overschrijving van 25 euro (incl. verzendkosten) op het rekeningnummer 068-0554270-39 met vermelding van naam en adres en de mededeling: “bestelling boek Steenovens”.

Deze brochure (32 blz) is een inspirerend voorbeeld voor wie landschapszorg wil vertalen in een doel gericht ruimtelijk beleid. De brochure biedt een leidraad voor beleidsmakers, eigenaars, beheerders, tuinarchitecten en bewuste burgers en verenigingen:

  • die o.m. via de bestaande landschapsatlassen inzicht willen krijgen in de globale landschappelijke kwaliteit van een gemeente (al dan niet in het kader van het structuur planningsproces)
  • die concrete maatregelen willen uitwerken voor ruimtelijke landschapszorg
  • die op het terrein verantwoorde ruimtelijke landschapszorg willen verwezelijken.

Uitgave: 2004 ISBN-nummer: 907651402X door Siegfried Van Nuffel en Luk Vanhaute

U kan het boek bestellen via KVNS, Meirstraat 34, 2890 Oppuurs: – via overschrijving van 10 euro (incl. verzendkosten) op het rekeningnummer 068-0554270-39 met vermelding van naam en adres en de mededeling: “bestelling brochure Holsbeek”.

Een handige brochure, opgevat als een wandeling, die je een andere kijk geeft op minder bekende en daarom ook zeer boeiende aspecten van de stad Mechelen. U kan de brochure bestellen via KVNS, Meirstraat 34, 2890 Oppuurs – via overschrijving van 5 euro (incl. verzendkosten) op het rekeningnummer 068-0554270-39 met vermelding van naam en adres en de mededeling: “bestelling Van Brusselpoort tot Vrijbroekpark”.

Deze dubbelbrochure trekt de parallellen tussen de bischoppelijke en de wereldlijke hoofdsteden van ons land. Hoe hebben deze twee elkaar beïnvloed? Welke zijn de vaak verbluffende gelijkenissen en hoezeer verschillen ze van elkaar? Een uniek document voor wie deze steden al wandelend wil ontdekken.

U kan deze dubbelbrochure bestellen via KVNS, Meirstraat 34, 2890 Oppuurs: – via overschrijving van 6,5 euro (incl. verzendkosten) op het rekeningnummer 068-0554270-39 met vermelding van naam en adres en de mededeling: “bestelling dubbelbrochure spiegelwandelingen”

Een door Johan Pas prachtig geïllustreerd document over de visie van de kunstenaar op het landschap : van Breughel over Emile Claus tot Tuymans (78 blz).

U kan het boek bestellen via KVNS, Meirstraat 34, 2890 Oppuurs: – via overschrijving van 12 euro (incl. verzendkosten) op het rekeningnummer 068-0554270-39 met vermelding van naam en adres en de mededeling: “bestelling boek Binnen & Buiten”.

In 2002 bestond de vereniging “Vrienden van de Voetveren 20 jaar. In die 20 jaar is het aantal voet- en fietsveertjes verdubbeld! Ter gelegenheid van dat jubileum schreven wij een “Pontjes-poëziewedstrijd” uit, die een ongekend succes was. De opdracht was: “schrijf een gedicht dat op één of andere manier iets met een pontje te maken heeft” . De 38 aardigste gedichten zijn in dit boekje gebundeld met foto’s.

Uitgave: ISBN-nummer 90-803523-4-9
Auteurs: Vereniging Vrienden van de Voetveren
Aantal bladzijden: 87(12cm op 21), tekst en foto’s
U kan het boekje bestellen via KVNS, Meirstraat 34, 2890 Oppuurs: – via overschrijving van 10 euro (incl. verzendkosten) op het rekeningnummer 068-0554270-39 met vermelding van naam en adres en de mededeling: “bestelling pontjespoezië”

KVNS levert een bijdrage aan schoolprojecten voor middelbare scholieren (5de-6de leerjaar) door oog te krijgen voor de waarde van het landschap maar ook een eigen visie daarop heeft ontwikkeld. Wij bieden op aanvraag lesmateriaal aan.

Niet alleen ons landschap is de afgelopen decennia veranderd maar ook da manier waarop wij ernaar kijken. We vinden dat nergens indringender en compacter verbeeld dan bij de observatoren bij uitstek, onze dichters en kunstenaars. Guido Gezelle bejubelde de nog ongeschonden natuur, Emile Claus toonde het landschap in zijn opperste schoonheid, terwijl Hugo Claus en Roger Raveel ons het contrast laten zien tussen oud landschap en een nieuw inzicht. De jongste generatie schilders, kunstfotografen en dichters toont ons het conflict tussen natuur en cultuur, soms als een aanklacht, maar ook als de weergave van een nieuw landschap.

Scholen die mee willen doen aan het project ontvangen rond kunst en poëzie een reeks van zes posters in kleur (80cm x 60cm) en een bijbehorende lesbrief. De lesbrief heeft een module-achtige opbouw, waardoor de leerkracht naar wens een klein of groot project kan realiseren. Het is geschikt voor een les Nederlands of Aardrijkskunde. Een samenwerking tussen beide leerkrachten en de leerkracht Esthetica lijkt ons ideaal.