Molenmuseum

logo molenmuseum

Na sluiting van het Molenmuseum in het centrum van Sint-Amands en de voltooiing van een “holle” molenberg met een betonnen constructie aan de Molendreef, werd op 16 juni 2016 het nieuwe Molenmuseum officieel in gebruik genomen.

Het museum stelt zich tot doel alle onderzoeksvelden voor te stellen bestreken door Molinologie. Dit is de wetenschap die alles bestudeert wat de molen aangaat als werktuig tot omvorming van natuurlijke energie voor praktische doeleinden, het vergaren van kennis en het verspreiden ervan.

De onderzoeksvelden zijn in het bijzonder de hele Terminologie, Technologie, Geschiedenis, Economie, Recht, Fiscaliteit, Volks -en Heemkunde, alsook Esthetische -en Erfgoedwaarde, om de oorsprong en ontwikkeling, de economische en sociale rol, alsook hun menselijk getuigenis en etnologische belang vast
te stellen.