Het vooruitzicht inzake de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is dat er ten vroegste vanaf maandag 4 mei een normalisatie kan plaats hebben, en dit nog steeds onder het grootste voorbehoud.

Een dikke proficiat aan alle varend personeel dat ondanks alles toch in de weer is om een beperkt aantal veerdiensten te laten varen voor het essentieel verkeer. In hoofdzaak is dit dus woon/werkverkeer. We benadrukken dat recreatieve verplaatsingen met het veer tot onze spijt ongewenst zijn tot nader order. Ook allen die vanaf de wal in de weer zijn om deze diensten varende te houden krijgen een dank u wel van ons.

Normaal gesproken zou de Waterbus Vilvoorde Brussel vanaf 1 mei uitvaren.
Net als zo vele andere organisatoren bevelen ze op hun website hun passagiers aan om nauwlettend de actualiteit op het gebied van de Covid 19 maatregelen te volgen.

De Antwerpse Waterbus op de Schelde vaart met slechts 4 vaartuigen in plaats van 6, waardoor de haltes Liefkenshoek en Lillo niet bediend worden. Er mogen maximaal 45 passagiers tegelijk aan boord. En nogmaals: géén recreatief verkeer !

Wat de andere veerdiensten in Vlaanderen betreft kunnen we de info hernemen die we reeds op 30 maart 2020 meegaven:

De meeste veerdiensten in Vlaanderen vallen binnen het werkingsgebied van de Vlaamse Waterweg nv. Deze overheidsorganisatie heeft een handig overzicht gemaakt van de huidige status van deze veerdiensten. De pagina wordt steeds geüpdatet zodra de Vlaamse Waterweg nv een nieuwe stand van zaken ontvangt.

Ze is te raadplegen met deze link:
www.visuris.be/maatregelen#Veerdiensten

Met nadruk wordt gesteld dat de veerdiensten die open blijven enkel mogen gebruikt worden voor essentiële verplaatsingen, niet voor recreatief verkeer. De regels van social distancing dienen gerespecteerd ten opzichte van medepassagiers en bemanning.

Nieuws van enkele andere veerdiensten
Op de website van DAB Vloot lezen we dat ook de veren van Nieuwpoort en Oostende voor onbepaalde tijd stil liggen.

Zoals eerder door Vrienden van de Vlaamse Veren gemeld wordt er wel gevaren door de veerboten voor alle verkeer over het kanaal Gent – Terneuzen (nl. Langerbrugge en Terdonk). Daar gelden geen beperkingen voor auto’s en vrachtwagens. Er worden evenwel maar 5 voetgangers en/of tweewielers tegelijk toegelaten per overvaart.