De beperkingen van het veerverkeer tot essentiële verplaatsingen en het niet-varen van sommige veerdiensten blijft zeker van kracht tot 11 mei. Dus tot zolang (en mogelijk nog langer) is toeristisch en recreatief gebruik van de veren niet toegelaten.
Nieuw is dat met ingang van maandag 4 mei het dragen van een mondmasker verplicht is op alle vormen van openbaar vervoer, dus ook op de veerdiensten. Zie hiervoor verder in dit nieuwsbericht.

Info
Raadpleeg onze vorige berichtgeving om te weten welke veren niet varen en welke beperkingen er zijn zoals het maximum aantal passagiers.
Voor de meeste veerdiensten vindt men de info op www.visuris.be/maatregelen#Veerdiensten
Maar ook in Oostende en Nieuwpoort varen de veren voorlopig niet.

Veren Grensmaas
De verwachte datum voor heropstart van de veren over de Grensmaas tussen Belgisch en Nederlands Limburg is voorlopig 1 juni (Pinkstermaandag). Zoals alle nieuws met betrekking tot de versoepeling van de coronamaatregelen onder voorbehoud.
Jules Martens, veerman van Eijsden – Ternaaien op de Maas tussen Nederland en het Waalse Gewest meldt dat hij pas van start kan gaan met varen als de Nederlands-Belgische grens terug open gaat.

Rupelmonde – Wintam
Onze inschatting is dat het veer Rupelmonde – Wintam ook vanaf 1 juni in de vaart zou kunnen komen. We houden jullie op de hoogte in komende nieuwsberichten.

De Waterbus Antwerpen
De Waterbus Antwerpen vaart nog steeds met een beperkte dienst waardoor Liefkenshoek en Lillo niet bediend worden.

De Waterbus Brussel
De Waterbus Brussel – Vilvoorde zou (zonder tegenbericht) op maandag 11 mei in de vaart komen. Er zou dan gevaren worden van maandag tot vrijdag tot 30 juni en van 1 juli tot 15 augustus dagelijks, vervolgens weer van maandag tot vrijdag tot en met 30 oktober 2020. Raadpleeg voor alle actuele info www.waterbus.eu. Opgelet: op sommige dagen is deze waterbus op bepaalde uren reeds volgeboekt. Raadpleeg dus zeker hun website als u een reis plant.

Sint-Annaveer
We hielden een pleidooi om het Sint-Annaveer over de Schelde in Antwerpen toch terug in de vaart te brengen. Dit lijkt een veiligere oplossing voor fietsers in woon/werkverkeer dan de problematische fietstunnels. De Antwerpse schepen Annick de Ridder had daar wel oren naar en ze zou dit in haar functie van Volksvertegenwoordiger bepleiten bij de bevoegde Vlaamse minister. Tot hiertoe jammer genoeg zonder het gewenste resultaat.

Mondmasker verplicht op de veren
Dé verandering sinds 4 mei 2020 is de invoering van het mondmasker voor de gebruikers van het veer vanaf 12 jaar en voor de veerman/vrouw indien deze laatste niet afgeschermd zit van de veergebruikers.  Het dragen van een mondmasker is ook verplicht op de loopbrug, de steiger, de schuilhuisjes.  Hiervoor verwijst De Vlaamse Waterweg nv naar het artikel 4 van het ministerieel besluit van 30 april 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.  Hierin wordt gesteld dat de burger vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht is om mond en neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf het betreden van het station, op het perron of halte, in de bus, de metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.  

Enkel voor essentiële verplaatsingen
Bericht dat vanaf maandag 4 mei op verzoek van de Vlaamse Waterweg nv door alle veermannen wordt aangebracht ter hoogte van de steigers.
In het kader van de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken, gelden volgende richtlijnen voor het gebruik van veren.

ENKEL WOON-WERKVERKEER
Dit veer vaart enkel voor essentiële verplaatsingen. Toeristen en mensen die een uitstap willen maken, mogen niet opstappen.

TOEGELATEN

  • Werkverkeer: verplaatsingen naar het werk zijn toegelaten
  • Woonverkeer: ook deze essentiële verplaatsingen zijn toegelaten
    (naar de voedingswinkels, de dokter, het postkantoor, de bank, de apotheker of om mensen in nood te helpen)

NIET TOEGELATEN

  • Recreatieve uitstapjes
  • Onnodige verplaatsingen

HOUD AFSTAND!
Om de richtlijnen over social distancing te garanderen beperken wij het aantal passagiers op het veer. Wij vragen onze passagiers om deze regel te respecteren. Zorg ervoor dat je aan boord van het veer minimaal 1,5 meter afstand houdt van de medepassagiers en onze bemanning.

BEDEKKEN VAN MOND EN NEUS
Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit van 30 april 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken zijn alle gebruikers van dit veer vanaf de leeftijd van 12 jaar vanaf 4 mei 2020 verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof.