Op 4 december keurde de Vlaamse Regering de overdracht goed van het beheer van de Waterbus (Antwerpen) naar het Agentschap Maritieme dienstverlening en Kust (MDK).

Dit gebeurt in uitvoering van het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering.

Personenmobiliteit over het water wordt in handen gegeven van één overheidsentiteit. Eerder dit jaar besliste de Vlaamse Regering om de toewijzing van het beheer, de organisatie en de exploitatie van het openbaar personenvervoer over water in handen te geven van het agentschap MDK 

Ook de veerdiensten in Vlaanderen komen op termijn allemaal onder de vleugels van MDK. Alleen de veerdiensten op de Maas blijven in handen van De Vlaamse Waterweg , wegens een eerder gesloten overeenkomst met Nederland. 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Voor de gebruikers van De Waterbus verandert er niets, de dienstverlening en communicatiekanalen blijven ongewijzigd. De Waterbus toont aan dat personenmobiliteit over water in stijgende lijn zit. Met de grote werken in en om Antwerpen in de komende jaren, moet De Waterbus mee de modal shift ondersteunen en past zij perfect binnen het plaatje van de minder-hinder-maatregelen.” 

Het spreekt voor zich dat Vrienden van de Vlaamse Veren alle ontwikkelingen op het gebied van de veerdiensten nauwlettend zal opvolgen en de lezers via deze website op de hoogte zal houden.