Op 9 november had de doopplechtigheid plaats van de veerboot Marnix van Sint Aldegonde aan de Antwerpse linkeroever. De coördinator van Vrienden van de Vlaamse Veren had de eer daarbij aanwezig te mogen zijn.

Op de heenweg naar de plechtigheid had ik nog eens de kans om aan boord te zijn van de Simon Stevin, het veerschip met al bijna 90 jaar op de teller dat binnenkort waarschijnlijk vervangen wordt door de nieuwe Marnix van Sint Aldegonde. Van deze gelegenheid maakte ik gebruik om wat interieurfoto’s te nemen van deze oudgediende. Ze zullen te pas komen bij een wat uitgebreider artikel over de Simon Stevin dat we plannen voor de sectie ‘geschiedenis’ op deze website.

De plechtigheid werd ingeleid door Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.
Zij gaf het woord door aan mevrouw Nathalie Bulcaen, administrateur-generaal van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Tot slot sprak de doopmeter mevrouw Erica Caluwaerts de genodigden toe.

Onder de genodigden bevond zich ook een afstammeling van Marnix van Sint Aldegonde, namelijk graaf John II de Marnix uit Bornem.

Filips van Marnix was heer van Sint-Aldegonde en werd geboren in 1540 te Brussel.
Hij werd buitenburgemeester van Antwerpen en maakte in die functie het beleg en de val van Antwerpen mee in 1585. Hij overleed in Leiden in 1598.
De tekst van het Wilhelmus, het Nederlandse volkslied, wordt soms aan hem toegeschreven, maar dat auteurschap staat niet vast. Hij was wel een belangrijk schrijver. Zijn bekendste werk is ‘De Byencorf’. Van dit boek beelden we bij dit artikel de rug en de titelpagina af van een exemplaar uit de collectie van Victor Resseler, mijn overgrootvader.

In het verleden was er reeds een veerschip met de naam Marnix van Sint-Aldegonde bij de vloot.
Het voer vooral tussen Hoboken en Kruibeke of tussen Hemiksem en Bazel.
Het nieuwe veerschip kan ook op die plaatsen ingezet worden, maar zal in hoofdzaak de verbinding tussen het Steenplein in het centrum van Antwerpen en de linkeroever verzekeren. Het Sint Annaveer dus.

De ‘Marnix van Sint Aldegonde’ heeft een lengte van 30 meter en 9,5 meter breedte. Hij is voorzien van zonnepanelen en verbruikt maar een derde van de brandstof van andere veren. Er is ook een mogelijkheid voorzien om in de toekomst snel en eenvoudig over te schakelen naar alternatieve brandstof of elektrische batterijen. Dankzij het gebruik van zwavelarme brandstof is hij veel minder schadelijk voor het leefmilieu dan zijn voorgangers.
Kostprijs van de nieuwe veerboot : 4,4 miljoen euro.
In 2021 hebben reeds 340.000 passagiers gebruik gemaakt van het Sint Annaveer. Dat zijn er heel wat meer dan in 2020.
De verhoging van de frequentie en het uitbreiden van de vaartijden wordt bestudeerd. Als Vrienden van de Vlaamse Veren hopen we dat zulks spoedig gerealiseerd wordt.
Na afloop van de plechtigheid overhandigden we een vlag van Vrienden van de Voetveren aan de vertegenwoordigers van Vloot. Op deze vlag staat de mooie tekst ‘Veren verbinden’.
De Marnix van Sint-Aldegonde vaart reeds sinds Pinksteren te Antwerpen zoals we op 24 5 2021 bericht hebben.