Op 11 februari 2021 berichtte de nieuwssite van VRT het volgende:

“De gemeente Bornem is overeengekomen met kasteeldomein Marnix de Sainte Aldegonde om de veerdienst weer in te voeren. De Oude Schelde is een oude arm van de Schelde die in de dertiende eeuw werd afgesloten en die zo’n 100 meter breed is. Sinds de veerdienst afgeschaft werd, moeten voetgangers en fietsers 10 kilometer omwandelen of -fietsen om vanuit Bornem in Weert te geraken.”

Het bericht maakt gewag van het jaar 1974 voor het opheffen van het veer.
Mogelijkerwijze hield in dat jaar de officiële erkenning van het veer op. We hebben er echter weet van dat het veer nog vele jaren langer is voorgezet, zij het op minimale basis vanuit café ’t Veerhuis.

Omstreeks 1998 maakte onze coördinator Walter Resseler een foto van de veerman bij zijn roeiboot. Deze verscheen het jaar daarop in de derde editie van de Verengids die wordt uitgegeven door onze Nederlandse collega’s ‘Vrienden van de Voetveren’. Nog tot in 2006 (5e druk) werd het veer vermeld in deze gids.Tussen 2007 en 2016 voerden we heel wat correspondentie met plaatselijke belangstellenden in het veer en met de lokale overheid. Vijf jaar lang was het stil, maar nu is er dus een doorbraak.Dit is een zeer fijne evolutie in dit dossier.We zijn benieuwd hoe het trekveer er zal uitzien. Het komt er wellicht reeds in de zomer van 2021.

Als illustratie geven we naast onze eigen foto van de veerman uit 1998 nog een illustratie weer uit het voortreffelijke boek van Robert Ruys. Veer en Veerdienst in Oost-Vlaanderen vroeger en nu. 1979, Gent.