KASTEL heeft drie VEREN: naar Baasrode, naar Sint-Amands, en naar Mariekerke.

In deze tekst, samengesteld door Luc Wuytack, werd getracht een historisch overzicht te geven van de 3 vermelde veren over de Schelde vanaf de middeleeuwen tot heden. Er werd uitvoerig gebruik gemaakt van archiefdocumenten, aangevuld met beeldmateriaal, om het ontstaan en de evolutie van de veren weer te geven. Ook de situatie tijdens het Frans Bewind (1995-1815), met de ‘Adjudication’ (1804) en de ‘Réadjudication’ (1810) komt uitgebreid aan bod. Binnen de algemene historische context werd elk van de 3 veren afzonderlijk behandeld, met bijzondere aandacht voor het veer van Sint-Amands in de periode voor en tijdens de heroprichting in 1867.

De historische context die in de tekst wordt gegeven is ook van toepassing op andere veren en kan van nut zijn voor al diegenen die er aan denken om de geschiedenis van het veer op hun grondgebied te beschrijven. Leden van KVNS zullen ook met genoegen vaststellen dat ook het historische veer ter hoogte van Steenovens aan bod komt. De tekst bevat ook een bijdrage van Walter Resseler over de huidige veermannen en hun veerboten, voorzien van recente foto’s en gegevens over de 3 veren.

Belangstellenden kunnen de tekst (als pdf-bestand, 7 MB) gratis bekomen door contact op te nemen met de auteur (via Luc.Wuytack@telenet.be). Ook voor meer uitleg en commentaar kan men bij hem terecht.

OPGELET MET HET GEBRUIK VAN NIET DOMEIN GEKOPPELDE PERSOONLIJKE ADRESSEN!!