Antwerpen
Op 18 februari 2019 begonnen drie Waterbusvaartuigen te varen op het Albertkanaal, met 5 haltes tussen het Antwerpse Havenhuis en de ‘Brug Houtlaan’ te Wijnegem. Er wordt een halfuurdienst gevaren. In tegenstelling tot het traject op de Schelde waar tot 40 km/u gehaald wordt is er op het kanaal een snelheidsbeperking van18 km/u, om de oevers niet te beschadigen en het overige scheepvaartverkeer niet te hinderen. Het traject afleggen duurt dus 40 minuten. Toch is dit sneller en zekerder dan het traject met de wagen. De drie vaartuigen die ingezet worden zijn dan ook van een ander type dan de Waterbussen die op de Schelde varen. Het zijn de ‘Aqua Ferro’, ‘Hendrikus’ en ‘Rhoonsche Veer’. Men zou plannen hebben om in het najaar 2019 op het Albertkanaal elektrische vaartuigen in te schakelen.

De noordelijke Waterbuslijn Steenplein – Kallosluis die in oktober 2018 in dienst kwam wordt per 1 juli 2019 uitgebreid met de bediening van Liefkenshoek en Lillo. Vrienden van de Vlaamse Veren zijn daarover bijzonder verheugd. Ook omdat er nu in het noorden van Antwerpen opnieuw een verbinding is tussen beide oevers. (Voor 1 euro retour). Het budget om de steiger te Lillo aan te passen aan de noden van de Waterbus werd toegekend door Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts.

Het traject Steenplein – Lillo zal 3 euro enkel, 5 euro retour kosten. Echter wanneer men enkel de overzet Liefkenshoek – Lillo neemt, zal men maar 1 euro (retour) moeten betalen. Dit tarief van 1 euro (retour) geldt ook voor wie van Antwerpen-Steenplein de oversteek maakt naar Sint Anna Plage.

Wie onderweg aan een halte wil afstappen en met een volgende Waterbus de reis wil verder zetten zal telkens een nieuw ticket moeten betalen. Er wordt bewust gekozen om transport van A naar B aan te bieden, niet voor een ‘hop on/hop off’-systeem.

Voor wie dat toch wil is er een dagkaart beschikbaar, waarmee je een hele dag mag op- en afstappen op de Waterbussen waar je wilt. Deze kost 12,5euro (of 10€ reductie tarief).

Op de Schelde werd reeds gevaren met de Aqua Diamond, de Aqua Jade en de Aqua Emerald. Op 14 juni werd de Aqua Crystal gedoopt. En er komen vanaf 1 juli  nog twee vaartuigen de dienst versterken. Dit zijn de “Twin City Liner 1” en de “Twin City Liner 2”. Volgens ‘Daan’, een waterbusliefhebber die op Facebook actief is, hebben deze “Twin City Liners” tussen Wenen en Bratislava gevaren en omdat er twee kapiteins op zaten konden die daar tot 70 km/u varen (dan mag dat).

In de loop van april 2019 kon de Antwerpse Waterbus haar 500.000ste passagier verwelkomen !

Voor alle info over de Antwerpse Waterbus: https://www.dewaterbus.be/nl

Waterbus Brussel – Vilvoorde Zomerseizoen 2019
Laten we niet vergeten dat er ook dit jaar een Waterbus vaart tussen Brussel en Vilvoorde.
Alle info vind je op https://www.waterbus.eu/nl/

Watertram Gent
In Gent vaart dan weer een ‘Watertram’. Het zijn open boten, maar ze varen volgens een vast schema een route met meerdere haltes. Dus ja, ook dit is een veerdienst.

Alle info op http://www.hoponhopoff.be/

Petitie voor Waterbus tussen Wijnegem en Olen
Odile Sterkens uit Viersel vindt de Waterbus op het Albertkanaal zo geslaagd dat ze zich er door liet inspireren. Deze doortastende mevrouw startte een petitie voor een Waterbus op het Albertkanaal ten Oosten van Wijnegem. In haar voorstel komen er op deze route 7 haltes: Olen, Herentals, Grobbendonk, Viersel, Massenhoven, Oelegem en Wijnegem. Ze legde haar voorstel voor aan de burgemeester en aan schepen Joris Geens van Zandhoven. Deze laatste toonde zich bereid die vraag mee te nemen naar de vergadering van de Vervoerregio.

(Bron: artikel van Kristin Mathyssen in GvA).

Waterbus Brugge – Zeebrugge ?
Unizo Brugge denkt aan een waterbus van Brugge naar Zeebrugge over het Boudewijnkanaal en heeft daarover een gesprek gehad met het stadsbestuur. Aanleiding hiervoor zijn te lange wachttijden voor de trein Brugge – Zeebrugge.

(Bron: Brugs Handelsblad 31 5 2019).

Varen Waterbussen en andere (veer)vaartuigen binnen afzienbare tijd op Waterstof ?
Waterstof is een bijproduct van de petroleumindustrie en bij verbranding blijft er enkel puur … water over. Dus een goede zaak, want klimaatneutraal. In Antwerpen vaart er als wereldprimeur zo’n boot op Waterstof.

Zie: http://www.hydroville.be/hydroville/ en https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/29/eerste-waterstofboot-brengt-personeel-snel-naar-het-werk/

In feite is dit ook een veerboot, maar dan één met privékarakter.

Het Sint Anna veer te Antwerpen
Bij de start van het Sint-Annaveer op 1 juli 2017 was  gesteld dat dit veer er maar tijdelijk zou zijn, tot voorjaar 2019 tijdens de geplande werken aan de liften en de roltrappen van de Sint-Annatunnel voor voetgangers en fietsers. Deze werken blijven echter aanslepen met soms ernstige situaties tot gevolg. Zo waren bijvoorbeeld op zondag 7 april op de dag van de Ronde van Vlaanderen zowel de liften van de Kennedy-fietstunnel als van de Sint-Annatunnel (Linkeroever) defect. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Sint-Annaveer erg populair is. In 2018 waren er bijna 450.000 passagiers.

Samen met de Antwerpse Fietsersbond bereidden we een petitie voor die door tal van organisaties mee gedragen zou worden. We werden echter ingehaald door de verstandige politieke beslissing om het veer alleszins voort te laten varen zolang de werken aan de liften van de voetgangerstunnel zullen duren. We vernemen dat die eigenlijk pas in januari 2020 zullen aanvangen en vermoedelijk tot het einde van dat jaar zullen duren.

In een artikel in Gazet van Antwerpen van 2 mei 2019 stelt Dirk Lauwers, mobiliteitsdeskundige van de UAntwerpen, dat dit veer en de andere veren op de Schelde “een goede zaak zijn, want personenvervoer over het water is een essentieel onderdeel geworden om mobiliteitsproblemen aan te pakken”. Ook stelt hij: “Een vaart om de vijf tot tien minuten zou ideaal zijn. Zoals in Amsterdam bijvoorbeeld, waar de veerboten op het IJ gemiddeld om de vijf minuten een overtocht maken”.

Ravels – Oud-Turnhout
Sinds de tweede helft van de jaren ’90 onderhield de waard van ‘Burcht Hertog Jan’ aan de Laks te Oud-Turnhout een kabelveerpont over het kanaal Dessel – Schoten. De bedoeling van Jan de Geest, de waard, was in de eerste plaats klanten over te zetten. Men kon gratis over op conditie iets in de taverne te nuttigen.

Sinds 2018 vaart deze pont terug, na een tijdelijke onderbreking wegens stopzetting van de zaak. Inmiddels zijn er nieuwe uitbaters en er kwam een nieuw project. Het nieuwe project heet ‘Veerpont de Liereman- Ravelse Bossen’. De gemeente Oud-Turnhout promoot dit en kan daarbij rekenen op de medewerking en ondersteuning van de gemeente Ravels en de cofinanciering van Plattelandplus,  met middelen afkomstig van Vlaanderen en de Provincie Antwerpen.

In 2019 vaarde de pont uit in de maanden mei, juni en september van woensdag tot en met zondag van 11u tot 18u en in juli en augustus dagelijks.

Blijkens een foto in ‘De Zondag’ van 9 juni 2019 wordt nog steeds dezelfde infrastructuur van Jan Geest gebruikt (een met de hand bediende kettingpont). De veermannen/vrouwen van dienst komen uit de sociale tewerkstelling en er zijn ook jobstudenten.

Einde tijdelijke veerpont te Humbeek-Sas
De hefbrug op het kanaal Brussel – Willebroek was op 17 januari aangevaren door een binnenschip en raakte zo buiten gebruik. In afwachting van de herstelling van de brug werd een veerpont ingelegd;  De brug werd hersteld en ging op 14 juni 2019 weer open en zo kwam er uiteraard een einde aan de tijdelijke veerpont aldaar.

Deze tijdelijke veerpont werd gevaren met de ‘Lini’ van Nick Nils die we ook kennen van het veer van Driegoten over de Schelde. Over hem en over de andere veermannen op de Schelde verscheen op 20 maart 2019 een lezenswaardig artikel in ‘Kerk&Leven’  (Themanummer Water).

 Zelfbedieningsvoetveer te Appels bij Dendermonde (project)
Het natuurgebied Oude Schelde aan de Hoofdstraat in Appels is een prachtige biotoop met een heel gevarieerde fauna en flora. Het is ideaal om er rustig te wandelen en ook perfect voor natuureducatie voor scholen. Alleen is het gebied nu niet goed toegankelijk meer, omdat de brug die voor toegang zorgde een paar jaar geleden werd weggenomen. Ze was niet meer veilig. Daardoor moeten wandelaars een stuk over de openbare weg om het natuurgebied in te kunnen.

Vanuit Dendermonde drong onder andere Natuurpunt eerder al aan op een nieuwe brug als oplossing voor de toegankelijkheid. Minister Schauvliege meldde een paar jaar geleden dat die er zou komen. Maar uit een vraag van volksvertegenwoordiger en Dendermondse schepen van milieu Marius Meremans blijkt nu dat de nieuwe minister Van Den Heuvel voor een andere optie kiest: een trekveer/voetveer. Dat zorgt ervoor dat via een veer een kleine groep mensen zich zelfstandig kan overzetten. Het veer zou in de nazomer worden gerealiseerd. De plannen zijn gefinaliseerd.

“Goed dat er eindelijk een oplossing komt, maar jammer dat het nog tot na de zomer zal duren”, zegt Meremans. “Dit had al veel sneller in orde moeten zijn. Een brug of veer was al gelijk, als er maar iets gebeurt voor de toegankelijkheid voor kinderen en oudere wandelaars. Het is een belangrijk initiatief voor Appels.”

In Appels  blijft  uiteraard ook het veer Appels – Berlare over de Schelde bestaan.

(Bron: Het Laatste Nieuws 19 3 2019)

Veer Eysden – Ternaaien bestaat 15 jaar
Op18 mei 2019 kon de veerman van Ternaaien (Lanaye) – Eijsden met zijn motorveerpont ‘Cramignon’ 15 kaarsjes uitblazen. Dit veer dat de Nederlandse gemeente Eijsden over de Maas verbindt met een deelgemeente van het Belgische Visé bestaat reeds sinds 2004. Als vaarverbinding tussen Nederland en het Waalse Gewest is het uniek. Dank zij het toen nog prille e-mailverkeer konden we met Vrienden van de Vlaamse Veren bij de vrij ingewikkelde discussies tussen de protagonisten in beide landen onze duit in het zakje doen. Wie weet konden wij de doorslag geven ?

Rupelmonde-Wintam
Zoals bekend wordt dit veer gevaren als een ’toeristisch veer’. Dat wil zeggen enkel in de maanden april, mei, juni en september en dat uitsluitend tijdens de weekends, op feestdagen en op brugdagen volgende of voorafgaand aan die feestdagen, maar wel
dagelijks in de maanden juli en augustus. Een aantal veergebruikers zou dat veer graag in het woon/werkverkeer per fiets inschakelen. In de praktijk kan dit dus enkel in de maanden juli en augustus.

Tot overmaat van ramp werden de vaaruren tijdens de weekends gelijkgeschakeld met die van andere veren in de omtrek en daardoor wordt er in de weekends pas vanaf 9u gevaren wordt (in plaats van 7u). Dus weeral pech voor wie in alle vroegte op een weekenddag moet gaan werken (b.v. In de zorgsector). Vooral tijdens de aan gang zijnde werken aan de brug van Temse had men gehoopt op een uitbreiding van de vaardagen en -uren van het veer te Rupelmonde. Tot hiertoe kregen deze verzuchtingen nog geen gehoor.

Doe de Palingroute!
Toerisme Oost-Vlaanderen ontwikkelt vaak routes waar veerponten bij betrokken worden.
De recentste, zopas online gezette route is de Palingroute, waarbij je aan de Temsebrug start en wel vier veerponten neemt over de Schelde en de Durme.
Het is een route die we in het verleden al zelf gefietst hebben met groepen geïnteresseerden waarbij je de mooiste stukken van Klein-Brabant te zien krijgt én van het Oost-Vlaamse Hamme en Temse.

Meer info over de PALING FIETSROUTE