Op 31 12 2019 meerde de laatste Waterbus die op het Albertkanaal gevaren heeft af omstreeks 19u30. Daarmee viel het doek over deze lijn die nog maar sinds 18 2 2019 in de vaart was. Dit einde werd pas midden december aangekondigd door het Havenbedrijf dat de Waterbussen op gang trok. In die mededeling verwijzen ze naar het geringe aantal passagiers, vooral in het woon- werkverkeer waar het Havenbedrijf op mikt.

Het positieve in dit bericht is dat de Waterbus op de Schelde er een ‘overdonderend succes’ genoemd wordt met wel 500.000 passagiers in 2019.
Het Havenbedrijf draagt in de toekomst de bevoegdheid en de financiering van de Waterbus over aan de Vlaamse overheid, maar dat geldt dus niet voor de lijn over het Albertkanaal, waar ze zelf de stekker uittrekken. De aanlegplaatsen op het Albertkanaal zullen worden ontmanteld en de pontons worden weggenomen.

Journalist Jan Auman schreef twee afscheidsartikels die in respectievelijk ‘De Standaard’ en ‘Gazet van Antwerpen’ verschenen op 2 januari 2020. Hierin geeft hij aan dat het wel jammer is dat de Waterbus op het Albertkanaal niet meer kansen kreeg, vooral net nu er een overstapmogelijkheid op tram 24 kwam aan het Havenhuis.

Ook Vrienden van de Vlaamse Veren betreuren het vroegtijdige afbreken van dit experiment.