Bij Lillo-Fort, het laatste restant van het polderdorp Lillo, werd in de tweede helft van oktober 2022 de veersteiger vernieuwd. Deze wordt bediend door de Waterbus.

Mocht iemand van onze lezers foto’s hebben van de vernieuwde steiger dan zou het leuk zijn als Vrienden van de Vlaamse Veren daarover zouden kunnen beschikken.

Dank bij voorbaat.