We ontvingen het droeve bericht van het overlijden van mevrouw Meta de Visser-Ameling op zaterdag 5 februari 2022. Meta de Visser was de oprichtster van de Vereniging Vrienden van de Voetveren, onze Nederlandse collega’s en voorbeeld voor Vrienden van de Vlaamse Veren.

In 1992 maakte ze onze huidige coördinator Walter Resseler en zijn vrouw Lieve lid van haar vereniging. Daarbij vermelde Meta dat we het eerste buitenlandse lid waren. Er volgde correspondentie die we nog steeds bewaren in ons archief en uiteindelijk in 2000 kwam het tot de oprichting van Vrienden van de Vlaamse Veren, waarbij Meta aanwezig was.Uit het in memoriam van onze Nederlandse collega’s mag blijken dat Meta er toen al een lang traject had opzitten met vele inspanningen voor de zaak van de veerdiensten.

Zij kwam in actie toen in 1973 het veer tussen Ridderkerk en Kinderdijk dreigde opgeheven te worden. Na drie jaar strijd kwam er een oplossing: het voetveer zou voortaan in een driehoek tussen Slikkerveer, Kinderdijk en Krimpen aan de Lek gaan varen, gesubsidieerd door de omliggende gemeentes en de provincie.

In 1980 bleek echter dat de subsidies onvoldoende waren en dreigde het Slikkerveertje opnieuw te verdwijnen. Met de actie ‘Een piek voor de pont’ werd in korte tijd zo’n 40.000 gulden bijeen gebracht zodat de veerpont in de vaart kon blijven.

Deze actie kreeg veel publiciteit, mede daardoor ontstonden op diverse andere plaatsen acties om bedreigde pontjes in de vaart te houden, of verdwenen veerverbindingen te herstellen. In 1982 werd op initiatief van Meta de Visser de landelijke Vereniging Vrienden van de Voetveren opgericht.

Meta de Visser was voorzitter van deze vereniging van 1982 tot 2002. We zijn haar nog steeds zeer erkentelijk voor de positie die zij met name fiets- en voetveren in Nederland gegeven heeft.

Foto: Meta en haar geliefde echtgenoot Piet op de IJsel tussen Deventer en Zutphen tijdens het 25e jubileumfeest van de Vereniging Vrienden van de Voetveren. (Foto door Walter Resseler)