Op zaterdag 29 oktober 2022 had in Deventer een algemene ledenvergadering van Vrienden van de Voetveren plaats met aansluitend de feestelijke viering van het 40-jarig bestaan.

Voor deze gelegenheid was het partyschip Eureka ingehuurd dat na een stevige werkvergadering aan boord de trossen losgooide voor een vaart op de IJssel tot Zutphen en terug naar Deventer.

De coördinator van Vrienden van de Vlaamse Veren was daarbij aanwezig. Zelf is hij al dertig jaar lid van de Nederlandse zustervereniging die ons blijft inspireren.

Op de vergadering ging het er stevig aan toe: om te voldoen aan een aantal wettelijke vereisten werden de statuten grondig herzien. Dit was al lang voorbereid, het kwam er nu op aan alles nog eens te toetsen en goed te keuren. Dit laatste gebeurde quasi unaniem.

Gedenkwaardig is dat samen met de vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement er een naamsverandering plaats had. Voortaan heet de vereniging ‘Vrienden van de Veerponten’.
Een tegenvoorstel om verder te gaan als ‘Vrienden van de Veren’ haalde het niet.

Aanleiding om de naam van de vereniging te herzien was dat er niet enkel voor ‘voetveren’ wordt geijverd, maar dat de vereniging expertise heeft over alle mogelijke grote en kleine ponten en dan ook op al die terreinen aan belangenbehartiging doet. De nieuwe naam schept daarin duidelijkheid.

Uit respect voor het gedachtengoed van stichtster Meta de Visser die ons in het begin van dit jaar ontviel zal men wel steeds blijven benadrukken dat de vereniging zich vooral richt op voetgangers en fietsers als veergebruikers.

Nadat ook de jaarplanning en het budget waren vastgesteld vertrok de Eureka zoals eerder gezegd voor een vaart op de IJssel en het 140-tal aanwezigen kon gebruik maken van het goed voorziene lunchbuffet met Italiaanse gerechten.

Het mooie nazomerweer lokte de meeste aanwezigen nadien naar het voor- en het bovendek.

Daar was het genieten van het zonnetje en van het mooie landschap.
Henk Schuurman die in het verleden gedurende een aantal jaren de functie van secretaris waarnam poseerde voor ons bij een banner met het logo dat nu ook aan vervanging toe is.
De toevoeging ‘Veren verbinden’ was door hem geïnspireerd.

Aan de vele gesprekken met kennissen uit de voorbije jaren kwam pas een einde toen de Eureka opnieuw aanmeerde te Deventer. Het was een mooie en gedenkwaardige dag.