Foto’s van de veerverbinding over het IJ
te Amsterdam
door Julian Morgan en Walter Resseler

In Antwerpen ontstond er discussie over de plannen van het stadsbestuur om een fietsbrug aan te leggen over de Schelde ter hoogte van Nieuw Zuid.
Volgens loodsen zal deze brug tot drie keer per dag gedurende ruim een uur moeten open staan. Ze zou dus op niet vooraf te voorspellen momenten onbruikbaar zijn voor de fietsers.

Op 28 januari 2021 plaatsten we onze opinie hierover op Facebook waarin we pleiten voor een zeer frequent varend veer vanaf het Steen naar analogie met de veerdiensten over het IJ te Amsterdam.

Het bericht kende een groot succes: het werd intussen 5700 keer bekeken en 20 keer gedeeld.
Het leverde ons ook een artikel op in Het Laatste Nieuws. Dit verscheen op 30 januari.

Dit is onze tekst op Facebook:
“Wellicht is een snelle veerverbinding over de Schelde te Antwerpen wenselijker dan een fietsbrug.
We denken dan aan schepen waarop men snel kan op- en afstappen zodat frequenties van 6 minuten mogelijk zijn, zoals dat in Amsterdam het geval is. Zie foto’s.
Een artikel dat in Het Nieuwsblad verschenen is op 24 december 2020 maakte duidelijk dat een fietsbrug over de Schelde te vaak en te onvoorspelbaar zou moeten openstaan, zodat de fietsers er niet echt op kunnen rekenen voor hun verplaatsingen. Dit werd geïllustreerd met de opinie van rivierloods Yves Verspreet.
De Sint Anna voetgangerstunnel kampt dan weer met moeilijk te onderhouden historische liften en met het feit dat de snelheid van fietsers daar terecht dient aangepast aan de aanwezigheid van voetgangers voor wie de tunnel echt bedoeld is, zoals de naam het zelf zegt.
De Kennedy fietstunnel is dan weer een flessenhals vanwege het trage liftensysteem aldaar, waardoor de capaciteit beperkt is.
Aan de Oosterweelverbinding komt gelukkig een goede fietserstunnel, maar die zal zich wel ver weg van het centrum van Antwerpen bevinden.
Conclusie: een snelle veerverbinding zou de goedkoopste en efficiëntste oplossing zijn.”

Vrienden van de Vlaamse Veren – VVVeren