Graag berichten we ook over veerdiensten in het onmiddellijke noorden van ons land, want deze zijn ook van belang voor wie op tocht wil gaan van bij ons.
Het is fijn dat onze zeer goede contacten met een aantal Nederlanders een goede bron van informatie zijn.
Westerschelde Ferry, de exploitant van de veerdienst Vlissingen-Breskens is in gesprek gegaan met de provincie Zeeland, eigenaar van de veerdienst. Men stelt voor om de veerboten die er tegenwoordig varen sneller te vervangen. De Willem Alexander en de Maxima staan nog in de boeken tot 2033. Maar het aantal storingen is de laatste tijd zodanig groot, dat er niet meer sprake kan zijn van een betrouwbare verbinding. Zo was er afgelopen week een storing aan de startmotor. Gevolg is dan dat er maar met één boot gevaren kan worden. De spitsdienst komt dan te vervallen, zodat er ook in de spitsuren slechts één boot per uur vaart.
Naar verluidt is de provincie welwillend om de afschrijving van de huidige veerboten naar voren te halen. Maar dat kost geld, en daarover moet de politiek van de provincie beslissen.
In dank overgenomen bericht van 13 07 2022 uit het nieuwsbulletin pontjes.nl