Sinds midden juli stellen we vast dat ruim een op de zes vaarten van de Waterbus te Antwerpen wegvalt wegens structureel personeelsgebrek bij de rederij Blue Amigo.

In detail vind je dat terug op www.dewaterbus.be/nl/nieuws/aangepaste%20dienstregeling

Een tijdelijk probleem leek ons een geval van overmacht, maar nu dit systematisch wegvallen van vaarten ook dit najaar aanhoudt spraken we hierover de verantwoordelijke overheidsorganisatie Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) aan.

We werden te woord gestaan door Thomas Gerets, stafmedewerker van MDK bevoegd voor personenvervoer over water.

Thomas: “Wat de vraag betreft over de schrapping van diensten wegens personeelstekort: het klopt dat dit al een tijdje aanhoudt. Er is echter ook een grote krapte op de arbeidsmarkt voor varend personeel. Sinds januari 2022 worden er geen opleidingen meer georganiseerd voor scheepvaartpersoneel door de Vlaamse Overheid. Omwille van nieuwe Europese regelgeving worden die opleidingen herzien. De instroom van nieuw bekwaam personeel is daarom beperkt. Ook omwille van corona waren er de afgelopen maanden en zelfs jaren uitdagingen. Er moesten vaker personeelsleden onverwacht thuis blijven en door vaarten te schrappen is het arbeidsregime haalbaar en werkbaar voor het personeel én duidelijker voor de reiziger. Als er telkens onvoorzien vaarten worden geschrapt en dat ook niet steeds dezelfde vaarten zijn, wordt het voor de reiziger erg moeilijk om DeWaterbus nog als een betrouwbare verbinding over het water te zien. Vandaar dat er vooralsnog wordt gekozen om de dienstverlening uit te voeren met een aantal geschrapte vaarten. We hopen uiteraard dat er zo snel mogelijk wel weer consistent volgens de oorspronkelijke dienstregeling te kunnen varen”. 

Ook Vrienden van de Vlaamse Veren hopen dat er snel een einde komt aan deze situatie, maar we hebben begrip voor de huidige problematiek en ook wij vinden dat het beter is vooraf te communiceren over wegvallende vaarten, liever dan dat dit ad hoc zou gebeuren.

We ontvingen ook mededelingen van passagiers van de Waterbus met betrekking tot de toiletten die slechts toegankelijk zijn na vraag aan de steward van de Waterbus en blijkbaar gebeurt het zelfs dat het gebruik geweigerd wordt, zelfs aan een moeder met kinderen.

Over deze kwestie reageerde Thomas Gerets van MDK als volgt:

“De toiletten aan boord van DeWaterbus zijn inderdaad normaal gezien enkel voor bemanningsleden. Het zijn scheepstoiletten die niet voorzien zijn op regelmatig en veelvuldig gebruik. Daarnaast zijn er in het verleden verschillende incidenten geweest waarbij het toilet erg vuil werd achtergelaten en het personeel, naast de normale taken, zich ook daarover moest ontfermen. In dringende gevallen kan er wel aan de stewards gevraagd worden om alsnog gebruik te maken van het toilet”.

Vrienden van de Vlaamse Veren blijven bij het standpunt dat er tijdens een vaart van anderhalf uur vrij toegankelijke toiletten beschikbaar zouden moeten zijn.