De Vlaamse Waterweg N V deelt ons het volgende mee:

Van maandag 28 oktober 2019 tot dinsdag 26 november 2019 worden er werken uitgevoerd aan het plein de Aard langs de linkeroever. Hierdoor zal het veer gedurende gans deze periode niet kunnen overzetten. Spijtig, maar we nemen aan dat deze werken onvermijdelijk zijn.

Waterbus Antwerpen
Het grote nieuws is dat de nieuwe Vlaamse regering bereid is de kosten voor de Waterbus over te nemen van het Antwerpse Havenbedrijf. Of de Waterbus in de toekomst zal uitgebaat worden door De Lijn of door een andere instantie, is nog niet bekend.

Als het succes van de Waterbus kan afgemeten worden aan het aantal gemeenten waar politici inspanningen doen om een Waterbushalte te krijgen, kunnen we zeker van een groot succes spreken. Zo ook Niel, waar een pittige discussie over de Waterbus plaats had in de gemeenteraad. Eerder gingen er ook al stemmen op om de Waterbus te kunnen ontvangen in o.a. Boom, Temse en Hamme.

Uit een andere bron vernemen we dat er mogelijk een Waterbushalte komt bij Fort Filip in de Antwerpse Haven. Dit leest men op blz. 13 van ‘Thuis haven’ jrg 7 nr 3 dat in oktober 2019 door de postbodes huis aan huis werd bedeeld in Antwerpen. Het is een publicatie van Port of Antwerp.

Fort Filip is de afgelopen decennia ernstig vervuild geraakt. Een sanering wordt nu opgestart en men stelt alvast een Waterbushalte in het verschiet aldaar.

Ook op de middenbladzijden van deze publicatie aandacht voor mobiliteitsoplossingen in de haven, waaronder de Waterbus.