Het ziet er naar uit dat het Sint Annaveer over de Schelde te Antwerpen vanaf 1 april zal terugvallen op een halfuurdienst in plaats van een afvaart elk kwartier zoals we sinds 2 april 2022 gewend waren. En dat is helaas géén aprilgrap. Dat 1 april tevens de aanvang is van de Paasvakantie en dat er dan veel mensen per fiets of te voet op uit willen trekken doet er blijkbaar niet toe.

De petitie die we mee ondersteunden en tussenkomsten in de Antwerpse gemeenteraad hebben niet mogen baten.

Lydia Peeters, de bevoegde minister, haalt aan dat er een bedrag van 1,8 miljoen euro mee gemoeid is. Dat kan niet langer uit het budget van de Vlaamse overheid komen zo vindt ze. Als de Stad Antwerpen of de Vervoerregioraad zouden willen dat het veer om het kwartier blijft varen dan moeten zij dat bedrag maar ophoesten, zo luidt het.

Nochtans is het veer een noodzaak gebleken o.a. in de week van 26 tot en met 31 maart want de Sint Annavoetgangerstunnel ging die hele week dicht. Voor de allerlaatste onderhoudswerken?
Het ware te hopen natuurlijk dat zulks in de toekomst niet meer nodig zal zijn. Fietsers en voetgangers zouden echter graag het veer als alternatief behouden voor het geval het weer eens nodig is.

Intussen zijn er twee gloednieuwe veerboten aangekocht: de ‘Marnix van Sint Aldegonde’ en ‘Op Stroom’. Peperdure vaartuigen waarvan er dus in de toekomst één gewoon als reserveschip zal liggen te wachten. De vloot te Antwerpen omvat echter nog twee reserve veerboten: ‘Simon Stevin’ en ‘Schelde’. Gaan de oudjes naar de scheepssloperij? Is dat het plan?