Onze Nederlandse collega’s Vrienden van de Veerponten hielden hun Algemene Ledenvergadering op 14 oktober te Dordrecht aan boord van het binnenschip ‘Marot’ op de museumwerf ‘De Biesbosch’ van de stichting ‘Binnenvaart’.

Een afgevaardigde van Vrienden van de Vlaamse Veren woonde deze vergadering bij.

Uiteraard waren er de gebruikelijke ingrediënten van zo’n vergadering zoals het vaststellen van de jaarbegroting.

Er was echter ook een vooruitblik op de plannen voor de komende jaren waarbij er heel wat interactie was met de aanwezigen in de zaal. Men streeft vooral naar het betrekken van zoveel mogelijk vrijwilligers bij de werking van de vereniging.

Bijzonder was de presentatie van het traject dat werd afgelegd om een nieuw logo te kiezen. Op deze vergadering werd dan ook met vrijwel algemene instemming de definitieve keuze voor het nieuwe logo vastgelegd.

In de namiddag konden de deelnemers aan deze ALV in twee beurten een kleine rondvaart meemaken aan boord van het historische veerschip ‘Veerdienst 3’ met als bouwjaar 1898.

Op bijgaande foto zien we de ‘Veerdienst 3’ met ter hoogte van de boeg de achterzijde van het binnenschip ‘Marot’