Zoals bekend droeg het Antwerpse Havenbedrijf de bevoegdheid voor de Waterbus en de financiering ervan over aan het Vlaamse Gewest en zo kwam die in handen van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). De praktische uitbating is uitbesteed aan de rederij Blue Amigo (voorheen Swets).
Deze reder laat sinds 1 januari 2022 ook de Waterbus Dordrecht – Rotterdam varen die voordien door Aqualiner uitgebaat werd. Begin januari zijn er dan ook twee vaartuigen vanuit het Antwerpse tijdelijk verhuisd naar Nederland voor de opleiding van de bemanningen aldaar.

We vernamen ook dat de gemeente Burcht de financiering rond heeft voor een steiger op de Scheldeoever waar de Waterbus vanaf einde 2023 of begin 2024 een extra halte zou kunnen hebben.
Dit kan ingepast worden zonder verder iets te moeten wijzigen aan het vaarschema van de Waterbus.