Steiger te Doel – in 2020 niet bediend

Normalerwijze zou deze week de 46e Scheldewijding plaats gevonden hebben te Doel.
Ook hier strooide corona roet in het eten. Het evenement kon om evidente redenen helaas niet plaats vinden.
Vorig jaar was de dag van de Scheldewijding de enige vaardag van het veer tussen Doel en Lillo.
2020 zal dus de annalen ingaan als het eerste jaar waarop er helemaal geen veerboot heeft gevaren tussen beide historische plaatsen. Dit voor het eerst sedert 1763 toen “De raad ter Admiral’ in het hof van Zeeland te Middelburg een veerman aanstelde.

We laten hier graag de mensen van Doel 2020 aan het woord over hun veerverbinding.

In hun ‘Nieuwsbrief’ van 7 juli 2020 lezen we het volgende:

“Waterbus Doel

Door de werken rond Oosterweel wordt de verbinding tussen het Waasland en Antwerpen steeds problematischer. Het doortrekken van de Waterbus naar Doel (nu slechts tot fort Liefkenshoek) zou voor veel pendelaars een oplossing bieden. Maar er gebeurt niets.

Indertijd werd het idee van de Waterbus naar Doel afgeserveerd omwille van zogenaamde ‘veiligheidsredenen’. Intussen is duidelijk dat dit argument niets meer was dan een drogreden om de sympathisanten van het Scheldedorp dwars te zitten. Over een doortrekken van de Waterbus wordt al sedert 2018 herhaaldelijk gesproken. Er werden in opdracht van minister Weyts ook de nodige studies uitgevoerd. Maar daar werd verder niets meer over vernomen. Het is duidelijk dat het doortrekken van de Waterbus naar Doel voor de mobiliteit in de regio een belangrijke sluitsteen vormt. Daarmee blijven niet alleen de bewoners maar ook de werknemers van de Kerncentrale Doel en verschillende bedrijven in het noorden van de Waaslandhaven in de kou staan.”

Als Vrienden van de Vlaamse Veren blijven wij de wens voor een degelijke veerverbinding tussen Doel en Lillo onderschrijven. Uit ons digitaal archief blijkt dat we reeds in 2002 gepleit hebben voor het terug in dienst stellen van het driehoeksveer Lillo – Doel – Liefkenshoek. Op dat moment was er enkel een seizoensveer tussen Lillo-Fort en Doel. Deze bekommernis delen we dus al bijna even lang als ons inmiddels 20-jarig bestaan.