Via een Facebookvriend ontdekten we dat er een zelfbedieningsveertje is in het natuurdomein Clairmarais nabij Saint-Omer. Het eerste in zijn soort in Frankrijk dat ons bekend is.
Zonder ambitie te hebben om Frans grondgebied te annexeren verheugen we ons als Vrienden van de Vlaamse Veren over deze aanwinst in Frans Vlaanderen.

Foto van José Plesier

Foto van José Plesier