Home

Beste leden en sympatisanten,

2016... een nieuwe start .... 

Het is enige tijd windstil geweest, op het verennieuws na, maar ondertussen hebben we veel te vertellen. De bouwactiviteiten op de Steenoven zijn op kruissnelheid, we hebben de Gansakkermolen in Geel aangekocht die volgende maand wordt verplaatst en we kunnen u enkele publicaties aankondigen. Het een en ander kun je op deze website lezen.

Wil je evenwel regelmatig op de hoogte blijven van onze activiteiten, dan raden we je aan om in te schrijven op onze nieuwsbrief. Een e-mailtje naar KVNS volstaat.

Rutger Steenmeijer, voorzitter

30 maart 2016

30 maart 2016

Landbouw, landschap en milieu in Nederland en Vlaanderen in heden en verleden - Studiedag donderdag 25 oktober 2012

Tijdens deze studiedag reflecteren onderzoekers op verschillende aspecten uit heden en (ver) verleden die betrekking hebben op de relatie boer, landschap en milieu. Welke invloed had de boer in de voorbije eeuwen op het landschap, wat deden wetenschappers ermee, hoe ontwikkelde zich het alternatief van de biologische landbouw en hoe keken afgelopen eeuw de natuurliefhebbers naar de boeren en het platteland: meer info

04 oktober 2012

Ruimtelijke visievorming voor een aantrekkelijk polycentrisch Vlaanderen

Dit ontwerpend onderzoek is een antwoord op de vraag van RWO om “elementen aan te leveren voor een ruimtelijke visievorming voor een aantrekkelijk polycentrisch Vlaanderen en bouwstenen aanleveren voor een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen”. Het onderzoek is een vingeroefening, een eerste aanzet die elementen en thema’s aanlevert als inspiratie voor de eerste fase, de verkenningsfase, bij de opmaak van het Beleidsplan Ruimte.

We gaan uit van de hypothese dat Vlaanderen een polycentrische regio is. Het doel van de ontwerpoefening is om te verbeelden hoe Vlaanderen op een kwalitatieve manier verder ruimtelijk kan ontwikkelen en welk ruimtelijk beleid hiervoor nodig is. Bovendien geeft de studie inzicht in het functioneren van polycentrisch Vlaanderen en de kansen en bedreigingen van deze polycentrische structuur. Lees het eindrapport

21 september 2012

Natuur en cultuurhistorische wandeling rondom het Noordkasteel Antwerpen 11 oktober

Lees meer

07 september 2012

Lees ook onze oudere nieuwsitems »

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.